sl Slovenščina

Poziv za sopredsedujoče AmCham komisijam

AmCham komisije vodijo sopredsedujoči, ki soustvarjajo vizijo in spodbujajo aktivno delovanje članov. Vsem sedanjim sopredsedujočim se zahvaljujemo za trud, znanje, energijo in doprinos k vodenju komisij.

Po Pravilniku o delovanju AmCham komisij in AmCham delovnih skupin lahko komisiji predsedujeta do dva sopredsedujoča, vsak pa je izvoljen za mandat dveh let. Letošnje volitve za sopredsedujoče AmCham komisijam bodo potekale med 15. oktobrom in 10. novembrom.

Na razpisane pozicije se lahko ponovno prijavijo trenutni predsedujoči in vsi člani posameznih komisij tako, da svoj kratek akcijski načrt delovanja komisije za naslednji dve leti pošljejo koordinatorki komisije.

AmCham Finančna komisija 
– Jana Jovanovska, Philip Morris, mandat do dec 2021, mesto je odprto
– Žiga Vižintin, Pokojninska družba A, mandat do dec 2021, mesto je odprto* 
Koordinatorka: Vida Dolenc Pogačnik – vida.dolenc@amcham.si

*Sopredsedujoči bo kandidiral ponovno.

AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja
– Urša Lakner, Pfizer, mandat do dec 2021, mesto je odprto*
– Sopredsedujoči – mesto je odprto
Koordinatorka: Vida Dolenc Pogačnik – vida.dolenc@amcham.si

*Sopredsedujoča bo kandidirala ponovno.

AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja
-Nevenki Oštarjaš, IBM Slovenija – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Sanja Savič, PwC v Sloveniji – mandat do dec 2022, 
Koordinatorka: Brina Tomovič Kandare – brina.tomovic@amcham.si

*Sopredsedujoča bo kandidirala ponovno.

Komisija za intelektualno lastnino
Eva Gostiša, Jadek & Pensa – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Jaka Repanšek, RePublis – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Koordinatorka: Vida Dolenc Pogačnik – vida.dolenc@amcham.si

*Sopredsedujoča bosta kandidirala ponovno.

Komisija za korporativno etiko in transparentnost
Marko Srabotnik, Bisnode – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Aleš Lunder, CMS Reich-Rohrwig Hainz – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Koordinatorka: Nina Marinšek – nina.marinsek@amcham.si

*Sopredsedujoča bosta kandidirala ponovno.

Komisija za spodbujanje investicij
Nevenka Črešnar Pergar, NP Consulting – mandat do dec 2021, mesto je odprto*
Ajloša Krdžić, LL.M., Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji – mandat do dec 2022
Koordinatorka: Nina Marinšek – nina.marinsek@amcham.si

*Sopredsedujoča bo kandidirala ponovno.

Komisija Pripravljeni na prihodnost
Boris Horvat, Abelium – mandat do dec. 2022
Uroš Majcen, S&T Slovenija – mandat do dec. 2022
Koordinatorka: Vida Dolenc Pogačnik – vida.dolenc@amcham.si

AmCham Komisija za trajnostno rast
– Mojca Markizeti, Iskraemeco – mandat do dec. 2022
– Gregor Skender, Deloitte – mandat do dec. 2022
Koordinatorka: Tonja Avsenik – tonja.avsenik@amcham.si

V kolikor bi želeli sodelovati, lahko svoj akcijski načrt pošljete najkasneje do 3. novembra 2021 na e-naslov koordinatorke želene komisije.