Ključna področja dela komisije

Prizadevamo si za:

  • Promocijo tujih in domačih investicij ter podporo investitorjem.
  • Promocijo pozitivnega učinka investicij na celotno gospodarstvo s širjenjem zgodb in primerov dobrih praks investitorjev v Sloveniji.
  • Odstranitev ovir za investitorje in ustvarjanje okolja, prijazno investitorjem.
  • Izboljšanje investicijskih priložnosti v Sloveniji.
  • Privabljanje več tujih in domačih investitorjev.

Vsebinska fokusna področja:

  • Poenostavitev prezapletenih in predolgih postopkov v delovanju podpornih agencij.
  • Skrajšanje in poenostavitev postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj za investitorje.
  • Korektura novega načina nadzora neposrednih tujih naložb.
  • Vzpostavitev zlate vizumske sheme.