sl Slovenščina

Zdravstvo v kritičnih situacijah

Pričakovanja vseh deležnikov zdravstvenega sistema – od bolnikov, izvajalcev storitev do plačnikov – so upravičeno vedno višja. Pozornost ne sme biti usmerjena samo na število opravljenih storitev, temveč tudi na njihovo učinkovitost in kakovost ter na zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih v zdravstvu. Pandemija COVID-19 je pokazala, kako pomembna je transformacija organizacije dela in procesov v zdravstvu. Ta situacija je pokazala veliko dobre volje in požrtvovalnosti vsega medicinskega osebja, hkrati pa nam je tudi odkrila ozka grla v procesih, ki jih moramo ustrezno učinkovito obvladovati zato, da podpremo vse: zdravnike, osebje in bolnike. Pomembno je, da se zdravstveni sistem odpre za nove organizacijske pristope, tako imenovane pristope »harm reduction«, uvajanje inovacij in digitalnih orodij, ki pomagajo pri dostopnosti in učinkovitosti diagnostike ter posegov in zdravljenja.