Odlične poslovne prakse najboljše poslovne skupnosti

Radovedni smo in želimo se učiti od najboljših! Najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo inovativnost, motivacijo ter povezovanje za rast in napredek. V AmCham Slovenija jih zato s ponosom izpostavljamo, predstavljamo in nagrajujemo.

Program Best of the Best smo oblikovali kot vodilo, navdih in pomoč pri prenosu novih znanj in pozitivnih poslovnih izkušenj.

Svoje najboljše poslovne prakse lahko v obdobju odprtega razpisa prijavite vsi člani AmCham Slovenija in podjetja v slovenski poslovni skupnosti na priporočilo članov.

Podjetja v slovenski poslovni skupnosti svoje poslovne prakse prijavijo na razpis. Izmed vseh na razpis prijavljenih projektov AmCham komisija Best of the Best, skupina izjemnih posameznikov in glasnikov dobrih poslovnih praks, izbere devet finalistov, po tri finaliste posameznega sklopa. Zmagovalci posameznega sklopa postanejo superfinalisti in se potegujejo za naziv najboljšega med najboljšimi, Best of the Best. Izbor najboljše prakse leta poteka v sklopu zaključnega dogodka.

 

Izjemne ekipe, projekti ali iniciative bodo letos predstavljeni v treh tematskih sklopih:

INOVATIVNOST

MOTIVACIJA

ESGT

Najboljšega med najboljšimi leta 2022 smo razglasili 6. decembra na AmCham Poslovnem zajtrku v družbi ljudi, ki Slovenijo dvigujejo v sam vrh – družbi slovenskih vrhunskih športnikov: Janje Garnbret, Eda Murića in Darka Đurića. Končno oceno je določil seštevek spletnega glasovanja, glasov strokovne žirije in glasov občinstva na dogodku. Z največ zbranimi glasovi je prepričal in si zaslužil naziv Best of the Best leta 2022 projekt tematskega sklopa ESG: Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja Novartisa v Sloveniji in Univerze v Ljubljani.

 

ESG: Novartis v Sloveniji in Univerza v Ljubljani – Industrija in univerza – Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja —> NOSILEC NASLOVA BEST OF THE BEST 2022

Pri Novartisu v Sloveniji in Univerzi v Ljubljani se zavedajo priložnosti, ki izhajajo iz skupnega poslanstva in se pri tem osredotočajo na aktivnosti za razvoj mladih. S projektom Skupaj gradimo družbo znanja in blagostanja so se umestili v najboljšega v tematskem sklopu ESG in si zaslužili naziv najboljše poslovne prakse leta 2022, saj so med drugim dosegli manjšo zadržanost posameznih centrov znanja pred odprtim sodelovanjem in zmanjšanje stopnje birokratizacije, večjo povezanost strokovnjakov na posameznih ekspertnih področjih in pripravljenost podjetij za dolgoročno povezovanje, ki krepi inovacijsko sposobnost sodelujočih in v širšem pomenu prispeva k višji kakovosti življenja za vse.