Ključna področja dela komisije

Podpora držav in Evropske unije za ponovni zagon gospodarstva in nadaljnji razvoj bo temeljila na zelenem financiranju, nepovratna sredstva bodo vključevala obvezo po doseganju okolijskih standardov, merjenje gospodarske rasti bo preseglo makroekonomske kazalnike.

Za Slovenijo je ključnega pomena, da izkoristimo Evropski zeleni dogovor (angl. EU Green Deal) za gospodarstvo in razmišljamo o energetskem konceptu države.

Glavna področja delovanja, ki jih naslavlja komisija:

  • Evropski zeleni dogovor in zeleno financiranje: možnosti financiranja v okviru VFO 2021-2027;
  • pametna mesta in trajnostna mobilnost, skladnost z zakonodajo;
  • krožno gospodarstvo mora zaživeti v praksi;
  • zakonodaja mora slediti praktičnim primerom in umakniti omejitve.