sl Slovenščina

Snežna kepa oz. središče optimizma je think-tank mladih, ki je nastal v okviru Young Leaders Cluba pod okriljem AmCham Slovenija. Je skupina več kot 75 aktivnih mladih med 25 in 45 leti starosti, zaposlenih v slovenskih in mednarodnih podjetjih ter javnem sektorju, ki jih druži skupna vizija – da Slovenija postane država optimizma in priložnosti z visoko kakovostjo življenja. Snežna kepa nima programa in nima strukture, ima pa želje, energijo in ambicije mladih, da soustvarjajo svet, Slovenijo in skupaj »valijo snežno kepo« z odličnimi idejami.

Tematike, o katerih razpravljamo:

  • izobraževalni sistem,
  • davčno in finančno okolje,
  • zaposlovanje in trg dela,
  • gospodarska politika,
  • postopki in predpisi, država,
  • kakovost bivanja, vrednote in varnost.