sl Slovenščina

Misija in aktivnosti AmChams in Europe

Misija AmChams in Europe je razviti in podpreti mrežo AmChamov v širši Evropi, zavezani k:

  • izmenjavi primerov dobrih praks med člani AmChamov,
  • ozaveščanju o pomembnosti čezatlantskega gospodarstva tako v Evropi kot v Združenih državah Amerike ,
  • krepitvi znamke »AmCham« v Evropi in ZDA,
  • zagotavljanju platforme za diskusije, debate, in kjer je to potrebno, predstavitev relevantnih problemov v evropskem in čezatlantskem poslovnem okolju.

Aktivnosti AmChams in Europe so osredotočene na organizacijo dveh konferenc letno, eno v Združenih državah Amerike in eno v Evropi, na komunikacijo s pomembnimi deležniki na obeh straneh Atlantika in predstavitvijo skupnih stališč, na deljenje dobrih praks ter spodbujanje sodelovanja in povezovanja v regiji.