sl Slovenščina

23. september 2022 – Člani AmCham Komisije so na jesenskem srečanju gostili dr. Uroša Ocepka, slovenskega kandidata za  Global Teacher Prize award. Dr. Ocepek je učitelj strokovnih modulov s področja računalništva, član skupine RINOS in predsednik Državne izpitne komisije za računalništvo na poklicni maturi.

Rdeča nit pogovora je bila publikacija 18 ukrepov za več IKT strokovnjakov v Sloveniji, predvsem ukrep št. 1: uvedba obveznega samostojnega predmeta računalništvo in informatika v osnovne in srednje šole. Glede na tehnološki razvoj in dejstvo, da praktično skoraj ni več poklica, ki nebi zahteval znanja informatike je odločitev za čimprejšnjo uvedbo samostojnega predmeta nujna. Z odlašanjem onemogočamo mladim, da bi bilo globalno konkurenčni, saj niso opremljeni z znanji, ki jih zahteva tehnološki razvoj.

Bodimo snovalci digitalne prihodnosti, ne njeni sledilci!