sl Slovenščina

 

28. februar 2023 – Člani AmCham Komisije Pripravljeni na prihodnost so se na februarskem srečanju pogovarjali o digitalizaciji in digitalni preobrazbi podjetij, ki se začne pri človeku oz. uporabniku. Svoj pogled in izkušnje je predstavil Matic Pirih, Team Lead, Business Solutions.

Izpostavil je pomen uporabnika, ki mu je potrebno med procesom nuditi zadostno podporo, da bo digitalno preobrazbo videl kot priložnost za rast in razvoj podjetja, pa tudi sebe. Ključni izziv ni orodje, pač pa pripravljenost posameznikov, da spremenijo svoje miselne procese in to orodje sprejmejo. Digitalne rešitve morajo biti izbrane tako, da jasno sledijo poslovnim ciljem. Na digitalno preobrazbo je potrebno gledati dolgoročno, spremembe naj se uvajajo postopoma, zaposleni pa se morajo zavedati, da to ne pomeni popolne spremembe njihovega dela. Vsi člani so se strinjali, da je eden najpomembnejših temeljev uspešne digitalne preobrazbe zaupanje v novo tehnologijo.