sl Slovenščina

V sklopu projektnega partnerstva Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, so oblikovali vodila za izobraževanja, ki temeljijo na opravljeni analizi stanja dobrih praks.

Glavna spoznanja so, da slovenska zakonodaja zagotavlja dokaj dobre možnosti za dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Rezultati opravljenega testiranja v veliki meri potrjujejo te ugotovitve.

Udeleženci testiranja na mikroravni menijo:

  • da so vključenost na delovnem mestu, odnosi na delovnem mestu ter občutek namena in nadzora pri delu zelo pomembni za njihovo dobro počutje;
  • večinoma poročajo o pozitivnih občutkih in asociacijah glede svojega dela v smislu dobrih odnosov na delovnem mestu, občutka predanosti in dosežkov ter prijetnih čustev na splošno;
  • večinoma visoko ocenjujejo svoje z delom povezane spretnostmi in kompetencami;
  • poročajo o težavah z veščinami, povezanimi z osmišljanjem dela (17 %), zagotavljanjem občutka izpolnjenosti pri delu (17 %) in obvladovanjem čustvenih izzivov pri delu (11 %).

Poleg tega je bilo ugotovljeno tudi sledeče:

Udeleženci testa, ki so lahko delali na daljavo, so poročali o višji stopnji zadovoljstva z domačimi prostori kot tisti, ki niso delali na daljavo. To velja zlasti za tiste, ki so delali več kot 40 ur na teden.

Rezultati so pokazali, da dobra organizacijska kultura tako za zaposlene kot za organizacijo predstavlja pomembno simbolno jedro, ki ima izjemne pozitivne učinke na psihološko, fizično in socialno počutje zaposlenih, zagotavlja smiselno delo, povečuje lojalnost, učinkovitost in produktivnost ter ima številne druge pozitivne učinke.

Stres in izgorelost sta ena ključnih težav, ki ogrožata tako subjektivno počutje zaposlenih kot tudi dobro delovanje podjetja. Rezultati fokusnih skupin so pokazali, da največ stresa in izgorelosti povzročajo slabi odnosi na delovnem mestu ter negativne interakcije med zasebnim in poklicnim življenjem.

Pomembne pa so bile tudi ugotovitve ob strokovnem obisku norveških organizacij, ki so  poudarjali vzpostavitev dobre organizacijske kulture kot temelja za dobro splošno počutje zaposlenih in splošno dobro delovanje organizacije. Rezultati so pokazali, da dobra organizacijska kultura tudi za organizacijo predstavlja pomembno simbolno jedro, zagotavlja smiselno delo, povečuje lojalnost, učinkovitost in produktivnost.

 

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

Projekt PROMETEJ financira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021, ki predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi, ter pripadajoče slovenske udeležbe preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Za vsebino te spletne objave je odgovoren izključno AmCham Slovenija in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

www.norwaygrants.si

www.eeagrants.si

@NorwayGrantsSlovenia

@EEAGrantsSlovenia