sl Slovenščina

 

Na zadnjem srečanju AmCham Komisije za trajnostno rast, 13. 1. 2023,  smo zastavili načrt dela za 2023.

Spremljali in sodelovali bomo v oblikovanju trajnostnih politik na nacionalni in evropski ravni, zato bodo na naše agendi za 2023:

  1. Regulacija in standardi trajnostnega razvoja na ravni EU in Slovenije

Znotraj tega bomo spremljali sprejem paketa Pripravljeni na 55, Evropski zeleni dogovor, nadaljnji razvoj EU taksonomije, trajnostno poročanje v okviru: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Environmental and Social Management System (ESMS standardi), implementacija v slovensko zakonodajo; EU Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Carbon Border Tax mehanizem ter politike izhajajoče iz EU krožne strategije (Sustainable Product Initiative).

  1. ESG kot merilo trajnosti in krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je koncept znotraj trajnostnega razvoja – v naslednjih 2 letih sta pomembni 2 točki. Prvič, razumevanje tveganj prehoda v nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter drugič, standardizacija kazalcev uspešnosti.

V tem sklopu bomo naslavljali trajnostni razvoj kot podatkovni izziv, vidik razvoja poslovnih modelov v prehodu na brezogljično družbo, tranzicijska tveganja & vplive, ‘greenwashing’ in izračun CO2 ter emisije 3 obsega.

  1. Pametna mesta in energetika

Pametna mesta prihodnosti bodo povezana, zelena, energetsko varčna in mobilna. Digitalizacija bo pogon za učinkovito upravljanje prometa, energije, stavb, vode, razsvetljave, varnosti, zdravstvenih storitev, nakupov, ravnanja z odpadki in drugih vidikov življenja v mestu. To bo omogočalo visoko kakovost bivanja vseh prebivalcev.

V tem sklopu bomo naslavljali energetsko učinkovitost,  urbano mobilnost, infrastrukturni vidik in podnebno nevtralna mesta.