sl Slovenščina

 

Tokratno srečanje je bilo namenjeno pogovoru o analizi plač – oz. poročilu, ki ga je za AmCham pripravilo podjetje KPMG. Analiza primerja neto dohodke zaposlenih iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Poljske, Slovenije, Slovaške in Srbije, ki vključuje primerjave neto dohodka pri bruto zaslužku 25.000€, 54.000€ in 100.000€. V vseh treh primerih dobijo zaposleni v Sloveniji najnižjo neto plačo. V vseh treh primerih so v najboljšem položaju zaposleni iz Češke, ki prejemajo najvišji ali drugi najvišji neto dohodek. Slovenija je med prvimi tremi državami, vključenimi v poročilo, ko primerjamo višino davkov in prispevkov za socialno varnost v okviru skupnih stroškov zaposlenih med državami srednje in vzhodne Evrope.

Člani Finančne komisije so v pogovoru o konkurenčnem okolju izpostavili:

  • izobraževanje zaposlenih oz. finančna pismenost, ki pripomore k razumevanju bruto, neto dogodka, davkov in prispevkov
  • ali imamo razvojno strategijo za Slovenijo, ki bo vključevala tudi davčno politiko
  • kako nadomestiti izpad uvedbe novega davka in dolgoročni pogled na razvoj Slovenije

AmCham Finančna komisija nadaljuje začrtano pot v smeri stimulativnega poslovnega okolja, tudi naslednji dve leti pod vodstvom Luke Gabrovška, Mastercard in Žige Vižintina, Pokojninska družba A.