sl Slovenščina

 

Komisija Pripravljeni na prihodnost je dobro leto dni nazaj začela kampanjo za uvedbo obveznega predmeta  RIN(računalništvo in informatika) v osnovne in srednje šole. Tudi v letošnjem letu smo to pomembno tematiko izpostavili na veliko dogodkih, promocijo smo izvajali preko Linkedina in na neposrednih srečanjih z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.

Člani Komisije, ki enotno podpirajo obvezni predmet RIN poudarjajo pomen:

  • Digitalna pismenost: mlade je potrebno opremiti z digitalnimi spretnostmi in znanji
  • Spletna varnost: Poudarjanje vključitve celovitega izobraževanja o varnosti na spletu v predmet RIN. Pri tem se upoštevajo pomisleki staršev.
  • Karierne možnosti: Upoštevanje poklicnih možnosti, ki jih bo RIN odprl mladim
  • Sodelovanje: vključevanje družboslovcev, Slovencev, ki živijo v tujini in uspešnih mladih strokovnjakov s področja računalništva v zagovorništvo te teme.
  • Vseživljenjsko učenje: Vključitev RIN v vseživljenjsko učenje in zagotavljanje stalnega razvoja digitalnih spretnosti.
  • Vključevanje staršev: Sodelovanje z združenjem staršev pri pridobivanju podpore in obravnavanju pomislekov.

 

Pobuda za uvedbo RIN kot obvezni predmet odraža svetovni trend, da se digitalna pismenost v izobraževanju postavlja v ospredje. Le s temi znanji bomo pripravljeni na izzive in priložnosti digitalne dobe.