sl Slovenščina

17. oktober 2022 – Člani Komisije za trajnostno rast so na zadnjem srečanju naslovili predlog Zakona o podnebnih spremembah, ki ga pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Zakon bo služil kot pravni okvir za izvajanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe. Z nami je bila Tina Kobilšek, vodja Oddelka za podnebne spremembe in glavna pogajalka za podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Teme srečanja so bile:

  • Kakšni so cilji predloga Zakona o podnebnih spremembah?
  • Katera področja bo urejal Zakon?
  • Kako bo Zakon reševal medsektorsko naravo naslavljanja podnebnih sprememb?
  • Kako lahko člani Komisije za trajnostno rast prispevamo k nastajanju Zakona?

Komisija za trajnostno rast je na MOP naslovila predloge potencialnih vsebin, ki jih lahko najdete na povezavi TUKAJ