sl Slovenščina

Danes smo v imenu Finančne komisije in Komisije za spodbujanje investicij, ki delujeta v okviru zagovorništva AmCham Slovenija na ministra za finance Republike Slovenije, mag. Klemna Boštjančiča, naslovili predloge in stališča AmCham Slovenija glede predlaganih davčnih sprememb (ZDavPR, ZMVN-1, ZDavP-2, ZDDV-1, ZDoh-2, ZDDPO-2, Uredba o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače).

 

V pismu smo opozorili na nekaj ključnih vidikov, ki bi lahko imeli daljnosežne posledice za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

1. Razbremenitev plač in privabljanje visokokvalificiranega kadra

Razbremenitev plač, ki jo prinaša davčna reforma, je sicer korak v pravo smer, vendar pa je omejena na ozko skupino delavcev, mlajših od 40 let, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost in delajo v tujini. Menimo, da bi morala ta olajšava veljati tudi za vse druge delavce, ki delajo in ustvarjajo v Sloveniji, saj bi s tem lahko zadržali in privabili več visokokvalificiranih kadrov.

2. Podpora inovativnim zagonskim podjetjem

Pozdravljamo ugodnejšo davčno obravnavo za inovativna zagonska podjetja, saj je to ključnega pomena za njihovo rast in razvoj. Vendar bi morali podobne ukrepe razširiti tudi na mala podjetja, ki predstavljajo 99 % celotnega gospodarstva. S tem bi spodbudili širšo gospodarsko rast in razvoj inovacij.

3. Spremembe za samostojne podjetnike

Spodbujamo predlagane davčne spremembe, ki zaostrujejo pogoje za vstop v sistem normiranih samostojnih podjetnikov in hkrati nekoliko izboljšujejo pogoje za tiste, ki ta sistem že koristijo. Vendar predlagamo, da se posebno pozornost nameni razlikovanju med normiranimi podjetniki, ki so obvezno socialno zavarovani iz naslova opravljanja svoje dejavnosti in prodajajo svoje produkte oziroma storitve različnim kupcem, ter navidezno samozaposlenimi, ki delajo za enega delodajalca in predstavljajo nelojalno konkurenco rednim delovnim razmerjem.

Za navidezno samozaposlene podpiramo spremembe, ki so z davčno reformo predvidene za vse normirane podjetnike: znižanje najvišje dovoljene meje za sodelovanje v sistemu normiranih samostojnih podjetnikov in dvig meje za priznanje normiranih stroškov. Za tiste normirane samostojne podjetnike, ki prodajajo različnim kupcem, pa predlagamo ohranitev sedanje ureditve, ki je bila spremenjena že za zadnje davčno leto z novelo ZDoh-2AA.

Predlagane davčne spremembe bodo prispevale k večji preglednosti in enakopravnosti v poslovnem okolju ter spodbujale dolgoročno gospodarsko stabilnost, ob hkratnem jasnem razlikovanju med navidezno samozaposlenimi in normiranimi samostojnimi podjetniki, ki poslujejo v skladu z namenom zakonske posebne ureditve. Z bolj uravnoteženim sistemom, ki upošteva to razlikovanje, se zmanjšuje možnost zlorab in davčnih izogibanj, kar povečuje pravičnost in učinkovitost davčnega sistema.

4. Spremembe pri DDV

Na splošno podpiramo dvig praga za obvezno identifikacijo za DDV, kar bo razbremenilo približno 4.000 zavezancev in bo posledično pomenilo manj administrativnega bremena za mala podjetja ter tako

spodbudilo njihovo rast ter razvoj. To približuje Slovenijo drugim državam EU, kjer se prag za oprostitev obračunavanja DDV prav tako povečuje.

Podpiramo tudi oblikovanje DDV skupin podjetij, vendar ob tem poudarjamo potrebo po poenostavitvi postopkov in zagotovitvi ustrezne podpore podjetjem pri ustanavljanju in upravljanju teh skupin, da bi se resnično izognili dodatnim administrativnim obremenitvam in omogočili učinkovito uveljavljanje teh sprememb.

5. Dvig trošarin in obdavčitev sladkih in energijskih pijač

Dvig trošarin na pivo in žgane pijače ter višja obdavčitev sladkih in energijskih pijač lahko dodatno obremenita potrošnike in podjetja v teh sektorjih. Tak ukrep bi ogrozil delovanje številnih podjetij v Sloveniji, povečal nekonkurenčnost ter spodbudil čezmejne nakupe. Trošarine na te izdelke so v Sloveniji že zdaj med najvišjimi v Evropi, kar bi dodatno prizadelo podjetja in potrošnike, saj bi se cene še povečale.

Predlagamo premišljeno preučitev teh ukrepov, vključno z analizami njihovih dolgoročnih učinkov na gospodarstvo, zaposlovanje in konkurenčnost podjetij v teh sektorjih, ter iskanje alternativnih rešitev, ki bi dosegale zdravstvene cilje brez znatnega negativnega vpliva na gospodarstvo. Namesto enostranskega dvigovanja trošarin predlagamo bolj učinkovite, celovite in sistemske rešitve, kot so izobraževanje in ozaveščanje potrošnikov o odgovornem pitju, ki bi spodbudile pozitivne spremembe v kulturi odgovornega pitja alkoholnih pijač.

6. Stabilnost in predvidljivost davčnega okolja

Kot smo že večkrat opozorili, je ključno, da so posegi v davčno okolje sistemski in dolgoročni. Predlagane spremembe morajo omogočiti davčnim zavezancem boljše predvidevanje svojih obveznosti na daljše časovno obdobje in ne nenehnih sprememb. Stabilnost in predvidljivost sta ključni za privabljanje investicij in rast gospodarstva.

 

V pismu smo izrazili zaskrbljenost, da bodo dodatne obremenitve gospodarstva in posameznikov zarezale predvsem v srednji razred. Ob višanju davkov se bo kapital še bolj umaknil, na dolgi rok pa to pomeni tudi manj denarja za javne servise kot so šolstvo, zdravstvo in javna uprava.

Poleg konkretnih pripomb in predlogov pa želimo izpostaviti pomen ustreznih davčnih spodbud in rešitev za podporo razvoju trga kapitala v Sloveniji ter varčevanju v 2. in 3. pokojninskem stebru. Ukrepov za izboljšanje predmetnih področij trenutno predlagane spremembe ne naslavljajo, a menimo, da bi ju bilo nujno vključiti v drugi paket davčnih sprememb, ki se pripravlja za letošnjo jesen. Več o naših predlogih za stabilno in konkurenčno poslovno okolje lahko preberete TUKAJ.