sl Slovenščina

 

Komisija za prihodnost dela in izobraževanja je na srečanju 27. marca gostila Sonjo Šmuc, Dewesoft, Deputy President for Strategic Projects, ki je predstavila sistem notranjega lastništva v Dewesoftu. Poudarila je, da sta za uspešno delovanje takega modela pomembni vizija podjetja in osredotočenost na ljudi, hkrati pa je, kot članica delovne skupine za spremembo Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, delila poudarke delovanja skupine. Glavni izziv trenutnega zakona je, da ni motivacijski, in tako ne spodbuja podjetij, da bi poskusila uvesti model notranjega lastništva.