sl Slovenščina

 

V ponedeljek, 26. junija, smo na srečanju Komisije za prihodnost dela in izobraževanja gostili mag. Vesno Miloševič Zupančič, strokovno vodjo e-Študentskega Servisa in strokovnjakinjo za mlade ter trg dela, in mag. Carmen Zajc, vodjo posredovanja dela na e-Študentskem Servisu. Dijake in študente je za študentsko delo danes težko najti predvsem zaradi vse manj številčnih generacij in pa spremenjene zakonodaje, ki ne dopušča več t.i. fiktivcev, tj. posameznikov, ki imajo status študenta, a ne študirajo.

Najpomembnejši dejavniki pri izbiri delodajalca so za mlade možnost hibridnega dela in napredovanja, poleg tega pa si velika večina želi opravljati strokovna dela, ki prinašajo potrebne kompetence in vodijo do redne zaposlitve. Gostji sta poudarili, da je dodelitev mentorja mladim izrednega pomena. Dejstvo je, da primanjkuje delovne sile, a hkrati se pogosto zgodi, da se podjetja zaradi pomanjkanja časa in kadra mladim ne posvetijo dovolj. Kar paradoksalno je, da organizacije težko alocirajo čas za usmerjanje in učenje dijakov in študentov, čeprav potrebujejo ustrezno usposobljen kader. Ravno zaradi tega bi se tovrstno mentorstvo moralo razumeti kot dolgoročno investicijo.