sl Slovenščina

 

Danes smo na Predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministra za vzgojo in izobraževanje RS, Ministrico za digitalno preobrazbo RS ter na Vodje poslanskih skupin Državnega zbora Republike Slovenije naslovili JAVNO PISMO – Uvedba obveznega predmeta RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA v osnovne in srednje šole v imenu organizacij: AmCham Slovenija, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Tehnološki park Ljubljana, Združenje bank Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in Združenje za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije, v katerem odgovorne pozivamo k uvedbi obveznega predmeta RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (RIN) v osnovne in srednje šole.

Digitalna tehnologija je namreč vstopila v vsako človekovo dejavnost – prostočasno ali službeno, tehnično ali umetniško. Posameznik in družba pa bosta uspešna, zgolj in le, če bomo razumeli in obvladovali digitalno tehnologijo. Pri tem je poudarek na razumevanju in obvladovanju in nikakor zgolj na rabi. Le z znanjem s področja računalništva bomo kreatorji in ne le potrošniki; digitalne kompetence so namreč povezane s tehnologijo, računalništvo pa je povezano z naravoslovjem. RIN je mlada temeljna znanstvena veda. Kot splošnoizobraževalni predmet je usmerjen v pridobivanje in razvijanje temeljnih znanj računalništva in informatike, logičnega razmišljanja ter spretnosti in oblikovanju stališč in odnosa, kar učencem omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi (npr. reševanje problemov, argumentirano presojanje , kritično razmišljanje itd.).

Poleg prepada v znanju slovenskih diplomantov v primerjavi s tujimi, je očiten tudi nastanek prepada med mladimi v Sloveniji. Ker znanja RIN ni možno pridobiti v javni šoli, bodo izobraževanja RIN deležni le premožnejši, kar bo številne postavilo v deprivilegiran položaj. Mladih ne smemo obsoditi na drugorazrednost v digitalnem svetu 21. stoletja, prav tako pa moramo gospodarstvu in družbi omogočiti, da ostanemo konkurenčni in pripravljeni na vse izzive digitalne dobe. Le z znanjem RIN opolnomočeni prebivalci Slovenije bomo lahko snovalci, ne le sledilci digitalne sedanjosti in prihodnosti.