sl Slovenščina

 

Ljubljana, 15. marec 2023 – AmCham Komisija za prihodnost dela in izobraževanja se je na srečanju srečala s predstavniki podjetja Agilcon, ki so predstavili potek poti in kakšni so izzivi pri začetku vpeljevanja digitalizacije HR procesov.

Digitalizacija kadrovskih oddelkov je postala neizogiben del sodobnega sveta in prinaša številne prednosti, kot so večja učinkovitost, hitrejši procesi in boljša preglednost. Pomembno vpliva tudi na trajnost in okoljsko odgovornost podjetij. Cilj ni le manj administracije, učinkovitost in odlična analitika, temveč tudi vedno boljša izkušnja zaposlenih.

Izbira prave kadrovske platforme je temeljni korak v tem zapletenem in občutljivem procesu, pred katerim je treba skrbno načrtovati, usposabljati in analizirati.

 

Za zagotovitev uspešnega rezultata mora proces digitalizacije HR procesov vključevati naslednje korake.

  • Prepoznava jasnega cilja

Za podjetja, ki se prvič srečujejo z digitalizacijo človeških virov, je priporočljivo začeti s preprostimi cilji. Cilji projekta so lahko preprosti ali zapleteni, odvisno od stopnje podrobnosti, ki jo želimo doseči, in od začetnih razmer.

  • Prepoznava prednostnih idej

Po določitvi ciljev in prednostnih nalog je pomembno, da so na voljo specifikacije tehnične zasnove, tj. podroben seznam funkcionalnih lastnosti, ki jih mora imeti rešitev, da bi dosegla zastavljene cilje.

  • Sodelovanje in partnerstvo

Projekt kadrovske preobrazbe ne more delovati brez sodelovanja med kadrovsko službo in oddelkom IT podjetja.

  • Enostavne stvari pred kompleksnimi

Proces se začne preprosto. Ključna je prepoznava katera področja kadrovskih procesov bi lahko digitalno spremenili (predizbor in zaposlovanje, vkrcavanje in sprejemanje, učenje in razvoj, upravljanje plač).