sl Slovenščina

 

AmCham Komisija za trajnostno rast je na zadnjem srečanju naslovila EFRAG standarde korporativnega trajnostnega poročanja. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ima mandat Evropske komisije za pripravo evropskih standardov trajnostnega poročanja (European Sustainability Reporting Standards – ESRS). Prvi sklop 12 standardov je bil objavljen 22. novembra 2022, ambicija EFRAG-a pa je, da ESRS postane platforma za vse podatke o trajnosti.  Gostja srečanje je bila Gemma Sanchez-Danes, Acting Head of Secretariat, Sustainability reporting (ESRS), EFRAG.

Standardi trajnostnega poročanja bodo spremenili pristop k doseganju ESG meril in bodo od leta 2024 zavezujoči za vsa evropska podjetja z več kot 250 zaposlenimi. Sanchez-Danesova je opozorila na pomen merjenja in poročanja dvojne pomembnosti (»double materiality«), ker bodo podjetja morala poročati o tem, kako trajnostna vprašanja vplivajo na posel in kakšen vpliv ima podjetje na ljudi in okolje. Povedala nam je tudi, da bo EFRAG v sklopu svojega dela pripravil tudi video interpretacije standardov, ki bodo olajšale delo podjetjem pri poročanju.

Objavljamo 10 tematskih evropskih standardov trajnostnega poročanja:
(E) Environment/ Okolje
– E1 Podnebne spremembe
–  E2 Onesnaženost
–  E3 Vodni in morski viri
–  E4 Biotska raznovrstnost in ekosistemi
–  E5 Viri in krožno gospodarstvo

(S) Social/ Družba
– S1 Delovna sila

– S2 Delavci v vrednostni verigi

– S3 Deležniki

– S4 Kupci in končni uporabniki

(G) Governance/ Upravljanje
–  G1 Poslovanje in vodenje podjetij

 

Več informacij najdete na https://www.efrag.org.