sl Slovenščina

 

Člani AmCham Komisije za spodbujanje investicij so na prvem letošnjem srečanju 2. februarja 2024 predstavili načrt tematik za tekoče leto. Izpostavili so ključna področja, namenjena krepitvi ugodnega poslovnega okolja in spodbujanju trajnostne gospodarske rasti.

Komisija je jasno opredelila svojo predanost zagovarjanju naslednjih področij: predvidljivega davčnega okolja, izboljšanju učinkovitosti postopkov odločanja, premišljenemu izvajanju zakonodajnih sprememb ter poudarjanju vloge globalnih podjetij v slovenskem poslovnem okolju. Izpostavili so še eno pomembno področje – konkurenčnost Evrope.

S poudarkom na odprtem dialogu in sodelovanju je cilj AmCham Komisije za spodbujanje investicij spodbuditi konstruktiven dialog, ki bo omogočal trajnostne in učinkovite spremembe v slovenskem poslovnem okolju ter tako okrepil njeno konkurenčnost.