sl Slovenščina

 

Člani Komisije so del majskega srečanja namenili predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju investicij, predvsem mehanizmu nadzora tujih naložb. Kljub želji številnih deležnikov, da bi se mehanizem prilagodil v smeri zagotavljanja večje jasnosti in transparentnosti, praksa žal kaže, da obstoječi mehanizem v prvi vrsti predstavlja le dodatno administrativno obremenitev za tuje in domače (tiste, ki vstopajo v partnerstva s tujimi vlagatelji) vlagatelje. Komisija je svoja stališča na predlagano spremembo in dopolnitev Zakona naslovila na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Odbor za gospodarstvo, Državni zbor RS. . Komisija za spodbujanje investicij tudi v luči preteklih in nedavnih globalnih gospodarskih pretresov in geopolitičnih dogodkov razume težnjo po uvedbi mehanizma nadzora tujih naložb, želimo pa si, da bi bil tak mehanizem jasen, predvidljiv in ciljno usmerjen.

Člani so drugi del srečanja namenili investicijsko razvojni konferenci Slovenia Business Bridge, ki bo letos že sedmič potekala od 21. – 22. Septembra 2023 v Ljubljani, namen konference pa je predvsem promocija Slovenije kot privlačne destinacije za domače in tuje vlagatelje.