sl Slovenščina

 

Člani AmCham Komisije za intelektualno lastnino in digitalno regulativo so na aprilskem srečanju razpravljali o pravicah intelektualne lastnine v kontekstu umetne inteligence, aktu o digitalnih storitvah, noveli Zakona o javni rabi slovenščine, katere cilj je zaščita slovenščine in njenega uporabnika, ter o tematikah, ki jih bomo naslovili na AmCham Poslovnem zajtrku 8. maja.

Člani komisije so se strinjali, da je avtorstvo lahko trenutno predpisano samo človeku, vendar pa v avtorsko-pravni stroki še ni konsenza glede določenih nians o inputu tako avtorja kot podjetij, ki ustvarjajo orodja umetne inteligence. Akt o digitalnih storitvah, ki se ukvarja z vprašanjem vsebine in poskuša zaščiti uporabnike in njihove temeljne pravice na spletu ter preprečiti širjenje nezakonitih vsebin in proizvodov, lahko z odločitvami o nezakonitosti oziroma škodljivosti vsebin in proizvodov trči ob vprašanje ustavne pravice do svobode izražanja.

Na majskem AmCham Poslovnem zajtrku z naslovom Umetna inteligenca: Popolna revolucija, koristna tehnologija, trend ali le »buzzword«? bodo govorci med drugim naslovili rešitve, ki jih prinaša akt o umetni inteligenci, hkrati pa bo govora o rabi umetne inteligence v gospodarstvu, družbi in državi, v okviru izobraževanja, znanja in krepitve konkurenčnosti podjetij.