sl Slovenščina

AmCham Slovenija v okviru programa Best of the Best že osmo leto zapored išče in nagrajuje najboljše poslovne prakse. V sklopu Motivacija so se predstavila tri podjetja, ki na prvo mesto postavljajo ljudi in z velikim zagonom motivirajo svoje zaposlene. Naziv najboljšega med najboljšimi je pripadel podjetju Bankart s projektom Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij.

Projekt Best of the Best izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. S svojo kreativnostjo in energijo ne motivirajo le zaposlenih v podjetjih, ampak celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem.

 

V sklopu Motivacija so se predstavili:

    • Bankart: Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij
    • Petrol: Živeti coaching kulturo
    • PwC v Sloveniji: BE WELL, WORK WELL

 

Občinstvo, žirija Best of the Best in aktivna poslušalka, Urška Kajtner iz podjetja NiceLabel in AmCham Top potencial leta 2020, so na zmagovalni oder Motivacije postavili podjetje Bankart s prakso Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij.

Predstavnika Bankarta, Aleksander Kurtevski in Željka Modrej, sta se zahvalila za glasove in za priznanje. »To priznanje razumemo kot podporo temu, kar počnemo. Kljub temu, da smo bili izolirani, sem vesel, da je projekt naletel na tako dober odziv,« je povedal Aleksander Kurtevski, direktor podjetja. Željka Modrej, vodja področja za strateški HR, pa je dodala, da se splača vlagati trud v razvoj zaposlenih in da so v podjetjih, kot je Bankart, kjer so vodje naklonjeni tovrstnemu razvoju, kadroviki lahko zelo srečni.

 

Zmagovalni projekt:

Bankart: Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij

Pri Bankartovem projektu »Proces razvoja zaposlenih preko vpeljave vloge kariernih vodij« gre za princip, kjer je v ospredju doseganje rezultatov in ciljev ter vodenje razvoja zaposlenih. Vloga kariernega vodje lahko pripada komurkoli v podjetju, ki izrazi željo po osebnem razvoju s pomočjo drugim, ter ni vezana na delovno mesto, kar omogoča vsem zaposlenim, da se preizkusijo v vlogi vodij. Cilj kariernih vodij, ki jih je danes v Bankartu več kot trideset, je konstantna rast, izpopolnjevanje in opolnomočenje sodelavcev, karierni vodje pa so tudi nosilci kulturnih sprememb in podpora sodelavcem pri miselni rasti. Za nadaljnjo rast v podjetju organizirajo tudi delavnice coaching kompetenc, karierni vodje pa z izobraževanji pridobijo kompetence iz področij tehnik komuniciranja, sodelovanja in povezovanja, poleg tega pa imajo visok samonadzor in sposobnosti samovodenja.

Projekt se je že izkazal za uspešnega. Udeleženci v projektu kažejo večje zadovoljstvo, samoiniciativo za delo in zavzetost, da bi tudi sami postali karierni vodje, ter se aktivneje spopadajo z izzivi tako na profesionalnem kot tudi zasebnem področju.

 

Ostala projekta:

Petrol: Živeti coaching kulturo

Ko so v Petrolu iskali inovativne načine, kako razviti kompetence zaposlenih v prodaji, so razvili coaching platformo, ki nadgrajuje že obstoječa izobraževanja. Čeprav so se tradicionalna izobraževanja preselila v virtualno okolje, so coachingi ostali kot izobraževanje z osebnim stikom. Projekta so se lotili sistematično in zagnano, tako da imajo danes zastavljene enotne standarde prodaje in coachinga, izvajajo usposabljanje interne mreže in certifikacije coachev, razvili so coaching IT platformo, s pomočjo katere spremljajo znanje, veščine in odnose do dela. Dveletno obdobje implementacije so zaključili z interno raziskavo, ki je pokazala uspešnost projekta ter dokazala, da je coaching platforma učinkovito razvojno in motivacijsko orodje.

Glavni namen projekta je bil vzpostaviti lastni izobraževalno razvojni model, ki bi se prilagajal potrebam in nivoju znanja vsakega posameznika. Pri zaposlenih so želeli povečati proaktivnost, zavzetost, učinkovitost, motiviranosti in odgovornost za lasten uspeh, ter tako dvigniti njihovo uspešnost.

 

PwC v Sloveniji: Be Well, Work Well

Ker je tudi na delovnem mestu pomembno ne le fizično, ampak tudi mentalno dobro počutje, so se v PwC v Sloveniji lotili projekta »Be Well, Work Well«, ki spodbuja dobro počutje zaposlenih s številnimi delavnicami in predavanji, ki se osredotočajo na izboljšanje fizičnega in psihičnega počutja zaposlenih. Med aktivnostmi, ki so jih izvajali, so skupinski pohod zaposlenih, pogovori z zdravniki in fizioterapevti, delitev idej za zdravo prehrano, delavnice za dvig samozavest, meditacije, … Projekt je namenjen vsem zaposlenim v podjetju in kljub temu, da je osnova zasnovana na globalni ravni, jo je vsaka podružnica prilagodila glede na lastno delovno okolje, družbene navade in tudi epidemiološke okoliščine. Slovenska podružnica je izbrala pet področij, na katerih so v okviru projekta gradili boljše počutje zaposlenih: fizično, socialno, čustveno, finančno in poklicno področje.

S projektom so želeli zagotoviti celostno dobro počutje zaposlenih, zlasti v času epidemije in spremenjenih delovnih razmer. S pestro paleto dejavnosti projekt zaposlenim nudi možnosti za profesionalni in osebni razvoj, obenem pa tudi za sodelovanje in povezovanje s sodelavci.

 

Oglejte si celoten posnetek dogodka:

Posebna zahvala pri projektu Best of the Best gre podpornikom in partnerjem programa, generalnima pokroviteljema,  Zavarovalnici Triglav in NLB, ter partnerjema programa, Nomago in LunaTBWA.