sl Slovenščina

AmCham Slovenija v okviru programa Best of the Best znova išče in nagrajuje najboljše poslovne prakse v podjetjih, članih AmCham Slovenija. V sklopu Inovativnost so se predstavili izjemni posamezniki in skupine, ki s svojimi inovativnimi poslovnimi praksami v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele. Letošnja zmagovalca v sklopu Inovativnost sta podjetji Agitavit Solutions in Javno podjetje komunala Brežice s projektom ‘S pametnimi odpadki korak k čistejšemu okolju’.

V okviru projekta Best of the Best AmCham Slovenija že peto leto zapored izpostavlja, predstavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse. Izjemni projekti in najboljše poslovne prakse v slovenski poslovni prostor vnašajo nova znanja, pristope, izdelke, procese in poslovne modele na inovativen način. S svojo kreativnostjo in energijo ne motivirajo le zaposlenih v podjetjih, ampak celotno poslovno skupnost, s povezovanjem, sodelovanjem in zaupanjem pa širijo znanje, izkušnje in optimizem.

V sklopu Inovativnost so se predstavili:

    • Agitavit Solutions in Javno podjetje komunala Brežice: S pametnimi odpadki korak k čistejšemu okolju,
    • BTC: BTC Living Lab – City As a Lab,
    • Bajda: Bajda-Ultra Vergin.

Naziv najboljšega v sklopu Inovativnost in s tem uvrstitev v finale za najboljšo prakso leta 2019 je na dogodku, ki ga je povezoval Saša Jerković, po izboru občinstva, komisije Best Practice Academy in aktivnega poslušalca Andreja Krajnerja iz NLB pripadel podjetjema Agitavit Solutions in Javno podjetje komunala Brežice s projektom ‘S pametnimi odpadki korak k čistejšemu okolju’.

Zmagovalci, predstavniki podjetij Agitavit in Javno podjetje komunala Brežice, so se zahvalili vsem, ki so glasovali za njih, in dodali, da je varovanje okolja pomembna tematika, na katero je potrebno opozarjati. »Ob tem vse pozivamo, da se zavedamo pravilnega ločevanja in odlaganja odpadkov, mi pa si bomo še naprej prizadevali, da bomo izboljšali naš delovni proces in okolijske razmere v državi«.

»V AmCham Slovenija s pomočjo naših članov počnemo veliko inovativnih stvari. Med njimi bi izpostavila predvsem Partnerstva za spremembe, inovativno platformo sodelovanja, ki že peto leto zapored zbližuje in združuje gospodarstvo in javno upravo, inovativni pa smo tudi v AmCham Komisiji za intelektualno lastnino, kjer skušamo predvsem osveščati, kako pomembna je intelektualna lastnina za podjetja in državo. V AmCham Slovenija radi poudarjamo, da če smo konkurenčni v projektih in kreativni v državi, bomo konkurenčni tudi navzven, zato zelo spodbujamo inovativnost« je povedala direktorica operative in vodja za mednarodno sodelovanje v AmCham Slovenija Vida Dolenc Pogačnik.

»V sklopu projekta Best of the Best je v petih sezonah sodelovalo več kot 110 projektov. Vsako leto je velika gneča v sklopu Inovativnost. Številne poslovne prakse kažejo na to, da smo v slovenski poslovni skupnosti inovativni in ustvarjalni – tako od produktnih, trajnostnih pa do inovacij poslovnih modelov in socialnih inovacij. Inovativnost je preskok od znanja k sposobnosti, da to znanje uporabimo in ustvarimo nekaj novega, ustvarimo inovacijo in danes predstavljeni projekti odražajo prav to,« pa je dodala vodja projekta Best of the Best Tonja Avsenik.

 

Zmagovalni projekt:

Agitavit Solutions in Javno podjetje komunala Brežice: S pametnimi odpadki korak k čistejšemu okolju

Koncept interneta stvari vse bolj spreminja naša življenja, hkrati pa podjetjem ponuja priložnost za inovativno poslovanje. V Javnem podjetju komunala Brežice veliko pozornosti namenjajo ozaveščanju uporabnikov o omejenosti naravnih virov ter spodbujanju trajnostnega ravnanja in ponovne uporabe. Z namenom pametnejšega ravnanja z odpadki in dobrega zgleda so v sodelovanju z Agitavit Solutions izvedli pilotni projekt digitalizacije, katerega cilj je bil vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za upravljanje omrežja zabojnikov na ekoloških otokih in pridobiti informacije o prednostih uvedbe na celotno območje. S pametno rešitvijo SensIoT Waste v tradicionalnih zabojnikih spremljajo točno stanje polnosti, njihovo lokacijo in varnost ter tako optimizirajo odvoze smeti in izboljšujejo kakovost celotne storitve. Komunala Brežice število opravljenih poti in s tem strošek praznjenja odpadkov tako lahko na letni ravni zmanjša za do 50 odstotkov. Z razširitvijo obstoječe infrastrukture na celotno območje Občine Brežice želijo nadaljevati zasledovanje ciljev družbe brez odpadkov (t.i. Zero Waste) in ozaveščati občane za odgovorno ravnanje. Projekt je eden redkih dejanskih primerov implementacije interneta stvari pri nas, ki rešujejo resnične poslovne izzive, ter kot tak orje ledino razvoju IoT-informacijske tehnologije in tudi konceptu interneta stvari — v Sloveniji in tudi širše.

 

Druga dva finalista:

 

BTC: BTC Living Lab – City As a Lab

BTC CITY je edinstveni ekosistem, ki predstavlja največje nakupovalno, poslovno, rekreativno, zabavno in inovativno središče v regiji, ponuja pa tudi idealno okolje za preizkušanje inovacij, kjer lahko podjetja ustanovijo t.i. Inovacijski inkubator in v okolju BTC City-ja testirajo novonastale rešitve.  Kot tak ima možnost podjetjem širom sveta omogočiti testiranje najnaprednejših tehnologij in inovacij v realnem t.i. testnem okolju ter hkrati obiskovalcem in poslovnim partnerjem na območju BTC CITY predstaviti in jim dati v uporabo napredne sisteme, produkte in rešitve, ki poenostavljajo tako uporabniško izkušnjo obiskovalcev kot tudi poslovne modele in pristope poslovnih partnerjev družbe BTC. V sklopu projekta BTC Living Lab – City as a Lab so se oblikovali naslednji stebri, kjer poteka testiranje inovacij in tehnoloških rešitev: 1. Retail Living Lab (BTC Phoenix); 2. Mobility Living Lab (BTC AV Living Lab), 3. Logistics Living Lab (BTC kompetenčni center). Unikaten in mednarodno referenčen koncept BTC Living Lab – City as a Lab združuje in povezuje lokalno in mednarodno podjetništvo, razvoj in inovativnost na enem mestu. Podjetja lahko prikazujejo in testirajo svoje produkte v realnem okolju mesta v malem, svojim strankam pa omogočajo prikaz rešitev v praksi. Rezultat so skupne rešitve, preizkušene v realnem okolju mesta v malem in pripravljene za nastop na globalnem trgu.

 

Bajda: Bajda-Ultra Vergin

Družina Bajda je ena večjih oljkarskih družin v slovenski Istri. V družinskem podjetju Bajda se lahko pohvalijo, da stiskajo oljke na drugačen način: z ultrazvokom, pri le 21 stopinjah Celzija, v krajšem času in z bolj zdravim oljčnim oljem, saj vsebuje do 30 odstotkov več antioksidantov. Poleg najvišje kakovosti, geografskega porekla, ekološkega načina pridelave se olje Bajda od ostalih razlikuje tudi v tem, da je pridobljeno s tehnologijo ultrazvoka. Postopek so v oljarni razvijali zadnji pet let in pomeni stisk oljk popolnoma brez toplotne obdelave. Oljčno olje pridobljeno po takem postopku vsebuje do 30 odstotkov več antioksidantov. Z ultrazvokom dosežejo maksimalno mejo antioksidantov v oljki. Z ultrazvokom se postopek glede na klasično pridelavo skrajša za tretjino, prav tako pa segrevanje ni potrebno, saj se ločevanje doseže z ultrazvokom. Poleg prihranka energije se poveča tudi kapaciteta oljarne. Dosedanje raziskave so pokazale, da je vsebnost olja v oljčnih tropinah (ostankih) manjša v primeru predelave z ultrazvokom. Tehnologijo ultrazvoka želijo v družini Bajda razširiti po svetu in promovirati nov način predelave oljčnega olja v korist vseh potrošnikov ter vzpostaviti novo kategorizacijo oljčnega olja.

 

Žiga Mravlje, Agitavit Solutions, o projektu S pametnimi odpadki korak k čistejšemu okolju

 

 

Julij Božič, BTC, o projektu BTC Living Lab – City As a Lab

 

 

Beno Bajda, Bajda, o projektu Bajda-Ultra Vergin