sl Slovenščina
Redna letna skupščina AmCham Slovenija


Na redni letni skupščini, ki je bila včeraj, 24. septembra 2013, so člani Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija sprejeli spremembe statuta, izvolili svet guvernerjev in ponovno za dveletni mandat potrdili za predsednika gospoda Mateja Potokarja. Izvršna direktorica mag. Ajša Vodnik je predstavila delo preteklega leta in pomembnejše načrte za leto, ki prihaja in bo med drugim tudi petnajsto jubilejno leto delovanja AmCham v Sloveniji.

Predsednik AmCham Slovenija za 2013-2015 z veliko podporo članov ponovno Matej Potokar

Matej Potokar je v svojem nagovoru podal zavezo za aktivno delovanje znotraj zbornice še za naprej:

»Z vso odgovornostjo se zavezujem, da bomo v okviru AmCham Slovenija nadaljevali s poslanstvom in delovanjem AmCham komisij in programom za mlade AmCham Young ProfessionalsTM, prav tako bomo nadaljevali s družbeno odgovornimi projekti in pobudami kot je projekt Vračamo družbi – AmCham teden korporativnega prostovoljstva, saj v večino projektov, ki jih delamo, dajemo zraven noto družbene odgovornosti. Pa ne zaradi publicitete, temveč preprosto zato, da dajemo nazaj svoji okolici. Dajem vam popolno zavezo, da bom ob vaši podpori v vlogi predsednika še naprej deloval s polnimi močmi.«

Thierry Villard in Sandi Češko ponovno izvoljena v Svet guvernerjev

Thierry Villard, glavni direktor, Goodyear Dunlop Sava Tires:

»Kot član Sveta guvernerjev sem pridobil dragocene izkušnje in ta leta aktivnega sodelovanja v AmCham Slovenija, so bila zame fantastična in lahko ocenim, da je AmCham Slovenija veliko korakov pred ostalimi AmChami v Evropi. Zame je bilo zelo osvežilno spremljati in sodelovati v razvoju odličnega programa za mlade AmCham Young ProfessionalsTM in njegove nadgradnje AmCham Young Leaders CLub, saj sem zaznal v vseh štirih generacijah močno strast do sprememb. To so slovenski bodoči liderji, zato jim moramo pustiti rasti. Kot mentor sem imel včasih zanimiv občutek, da so oni mentor in jaz menti. Pravijo, da so se od mene veliko naučili, a v resnici so oni res veliko dali meni. Dajejo mi sporočilo, da moramo narediti nekaj dobrega skupaj. Zavezujem se, da bom ohranil močan fokus in strast tudi v naslednjih letih. Zase pa lahko rečem, da mi je AmCham Slovenija dal nekaj, kar nisem pričakoval – imam svojega Avatarja.«

Ker je bil Sandi Češko, lastnik in predsednik uprave, Studio Moderna, v času skupščine v ZDA, ga je zelo iskreno predstavila njegova sodelavka Metka Glas, ki z njim deluje že zadnjih 12 let:«Sandija lahko predstaviš na premnogo načinov – vsi so odlični. Odločila pa sem se, da vam predstavim svojo zgodbo – kako vidim in zaznavam Sanija Češka sama v vseh teh letih najinega sodelovanja. Sandi vas neprenehoma postavlja pred izzive. Vsak dan. Tudi večkrat. Dobesedno vas »poriva« iz vaše cone udobja. Naučil me je svojih življenjskih naukov: Uči se od tistih, ki so boljši od tebe. Poskusi biti malce hitrejši, kot že si. Ne delaj napak. Če trdno delaš, napreduješ. Seveda se po teh naukih poskušam ravnati vsak dan – lekcija pa še vedno traja. Sandi se izjemno rad druži z mladimi. Je čudovit mentor in inspiracija za mnoge. O podjetništvu se je sam učil od svojega očeta, in zdaj to znanje predaja naprej – meni, drugim. Naučil me je sodelovanja s kolegi. Zaveda se pomena družbene odgovornosti (CSR) in to uči neprestano na vseh možnih nivojih. Ima strast do novega in sprememb. Za prihodnost vam ne morem povedati kaj bo počel, lahko vam le povem: Edina stvar, ki je v polsu konstantna je sprememba in zato lahko pričakujete spremembe tudi v AmCham Slovenija,


Prvič izvoljena v Svet guvernerjev Janez škrubej in Agata Jakončič

Po svoji predstavitvi in delovanju podjetja MS&D se je Agata Jakončič, regijska direktorica za Balkan, Merck Sharp & Dohme Report obvezala:

»Če bom izvoljena v Svet guvernerjev AmCham Slovenija, si bom prizadevala in se osredotočila na cilj, kako izboljšati slovensko poslovno okolje, kako ga odpreti poslovnim priložnostim, kako izboljšati atraktivnost, kako zapirati slepa polja v gospodarstvu in kako postati odprta dežela za regijo, za svet.«

Janez škrubej, izvršni direktor za slovenski trg ter vodja oddelka za finančno svetovanje, Deloitte je oprav tako predstavil vizijo svojega podjetja Deloitte Slovenija in se zavezal:

»Zadnji dve leti je poleg mojega prvega doma podjetja Deloitte Slovenija, postal tudi AmCham Slovenija, saj sem veliko prihajal in tudi aktivno sodeloval na AmCham dogodkih. Lahko povem, da izmed vseh dogodkov v Sloveniji imajo predvsem AmCham dodano vrednost – za nas – gospodarstvenike. Zato bi rad preko AmCham Slovenija tudi osebno s svojo strokovnostjo, visoko motiviranostjo in produktivnostjo še več prispeval k skupnosti.«

Ex-officio member of the AmCham Board of Governors

Joshua M. Harris, Polotical, Economic and Commercial Chief, U.S. Embassy to the RS je povedal, da je vesel, da je v Sloveniji in podal prioritete, ki jih ima Ameriško veleposlaništvo v sodelovanju z AmCham Slovenija in sicer družbeno odgovorni projekt Vračamo družbi, mednarodno konferenco US – Slovenia Business Bridge, TTIP in pa ALUmni program.

»Obljubljam vam, da se bomo še naprej trudili da Slovenija ostane atraktivno poslovno okolje še naprej. Skupaj lahko dosežemo uspeh.«

Generalna skupščina v celoti potrdila spremembe statuta

Klemen Tičar, partner at Law Office Ulčar&Partners je na prošnjo Sveta guvernerjev pregledal statut in predlagal ustrezne spremembe, ki zagotavljajo, da je statut v skladu z delovanjem in zakoni, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

Na spletni strani je objavljen nov statut, ki je stopil v veljavo z dnem njegovega sprejetja. Želimo pa vas opozoriti na nekaj pomembnih sprememb:

Bylaws – amendments:

I. MEMBERSHIP

* No individual members

4.1. The members of AmCham Slovenia are the founders and the legal entities, who send their applications for the membership and meet one of the following conditions:

4.1.1. are business companies with a seat in the Republic of Slovenia;

4.1.2. are business companies with a seat in the United States of America;

4.1.3. are business companies with a seat in other countries, working in the Republic of Slovenia through their subsidiaries; or

4.1.4. other legal entities, that are deemed by the Board of Governors to fulfill the requirements required to join the AmCham Slovenia membership.

* Resignation till now was till 30 days before annual membership expired- was unclear

4.5.2. A member may resign its membership by giving a written notice at the latest by 31 October of the current year otherwise he is obliged to pay the membership fee also for the next period regardless of its resignation.

II. Board of Governors

*Board of Governors has more supervisory role

Competency and Decision-Making

5.3.5. The Board of Governors is responsible for supervision of the current operations of AmCham Slovenia and implements other duties, defined according to the law and Bylaws.

5.3.6. Besides the already stated duties, the Board of Governors:

5.3.6.1.appoints the Executive Director and

5.3.6.2.approves the annual plan of activities, proposed by the Executive Director.

5.3.7. The Board meets when necessary, but at least once every 4 (four) months.

5.3.8. The Board of Governors adopts resolutions by the majority of all votes of present members. The Board of Governors forms a quorum, if there are at least 4 (four) members of the Board of Governors present.

5.3.9. The work of the Board of Governors is in greater detail presented in the Regulations of the Board of Governors, adopted with the simple majority of votes of all members of the Board of Governors.

* Young Professionals actively included

* Ex-Officio Governors

Despite other provisions in the Bylaws, the Board of Governors as an Ex-officio member of the Board of Governors appoints also a representative from the Embassy of the United States of America to the Republic of Slovenia, a representative proposed by the Embassy.

Despite other provisions in the Bylaws, the Board of Governors appoints as extraordinary members of the Board of Governors also the – at the time – winner of the »AmCham Young Professionals« Program- the winner of the AmCham »Top Potential of the Year« Selection.

The Extraordinary Governors, appointed pursuant to the paragraphs 5.3.16. and 5.3.17. do not have the right to vote at the Board of Governors.

*Same number of vacant positions as members-different procedure

*Appointment of the members of the Board of Governors

In case that the number of the candidates for the Board of Governors equals the number of the vacant positions, the members of the Board of Governors shall not be voted. In this case the General Assembly by open voting decides on proposed candidates.

*Executive Director

Has more executive function and more responsibility

5.4.1. AmCham has an Executive Director, who represents AmCham Slovenia independently and without restrictions.

5.4.2. Despite the provisions in the paragraph above, the Executive Director may make business deals of which value exceeds 50.000 EUR annually, only together with the President of AmCham.

5.4.3. The Executive Director is appointed by the Board of Governors for the mandate of 2 (two) years. Unless the Executive Director resigns or if his work is not being recalled in a written form at least 90 (ninety) days prior to the end of mandate, the mandate and the contract shall be automatically extended for next two years. There are no other restrictions at the mandate of work of the Executive Director.

5.4.4. If the Executive Director is discharged from his function he has the right to remain employed by AmCham Slovenia at different suitable position.

5.4.5. The Executive Director is in charge of current operations, deciding on internal organization and employment and other managerial issues of managing AmCham Slovenia. The Executive Director shall report on AmCham Slovenia activities to the Board of Governors.

5.4.6. The Executive Director is the chief officer of AmCham Slovenia. The employment contract or the managerial contract is signed by the Executive Director and the President on behalf of AmCham Slovenia.

5.4.7. The Executive Director is the member of the Board of Governors, but does not have the right to vote.

STATUT AmCham Slovenija si lahko ogledate TUKAJ

AmCham Report

Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica, je podala pregled od junija 2012 do septembra 2013. Povedala je, da je članstvo zraslo iz 216 zraslo na 250. Iskreno se je zahvalila vsem članom za podporo in vsem pokroviteljem, da omogočajo tako pestre, vsebinsko močan in raznovrsten program dogodkov. (povezava). Izpostavila je dva izjemno pomembna programa AmCham Young ProfessionalsTM, ki poteka že četrto leto in združuje 400 mladih potencionalnih liderjev in AmCham Business Leader’s Club, ki je predstavlja druženje na najvišjem nivoju.

VIDEO AmCham Slovenija dogodki: september 2012- september 2013
si lahko ogledate TUKAJ

Izjemna aktivnost in pripadnost članov AmCham komisij

Vida Dolenc Pogačnik, Deputy Director, se je zahvalila vsem članom komisije – še zlasti vodjem komisij, ki s svojim strokovnim delom in velikim vložkom znanja in energije, poskušajo spreminjati slovensko poslovno okolje na bolje:

»Dear members, just a quick overview of AmCham Committees.

The purpose of all Committees is to make Slovene business environment more pleasant for the companies already based here and for potential investors.

AmCham has 8 Committees and 2 Working groups. This year 5 Committees – Tax, Labor, Public Procurement, IP and Environment prepared a letter for the Prime Minister and the Government, together with Position Papers for each mentioned field.

INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE

Organized IP Conference in April and prepared Position Paper, an expertise that will be presented to all State Institutions that covers IP area.

ENVIRONMENT and SPATIAL COMMITTEE

Prepared Position Paper and met with Minister of Infrastructure and spatial planning, Samo Omerzel and his team. Some parts of the mentioned Position Paper will be on the agenda when the new legislation will be in preparation.

CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

Very active Committee, especially this Autumn, Ajša will tell you more about the great project AmCham is doing this month.

LABOR COMMITTEE

Prepared Position Paper and 2 Professional Updates on labor and pension reform and also include representative of the Unions in the debate. Future goal is to involve all stakeholders in the debate regarding the situation and proposed changes in the field of labor market.

LEADERSHIP AND TALENT DEVELOPMENT COMMITTEE

Was actively involved in selection of the AmCham Top Potential of the Year 2013 and will play its important role within AmCham Young professionals program also in the future.

TAX COMMITTEE

Prepared Position Paper and also got more visibility in media, namely Tax Chair Barbara Guzina commented raise of VAT and introduction of crisis tax.

MEMBERSHIP COMMITTEE

Is a supporting and advisory group to AmCham Team, especially focused to serve the interest of all AmCham members.

PUBLIC PROCUREMENT COMMITTEE

Prepared Position Paper and at the beginning of the year Professional Update on the amendment of the Public Procurement Act.

This year AmCham suggested to the Board to form 2 Working groups, that are covering important issues: first group is for Corporate Ethics and Transparency and the second will cover the TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement between US and Europe.

A few facts for the conclusion: all committees have strong relations with competent Ministries and working closely with US Embassy on all topic covered by AmCham Committees. Since not many members are familiar with the Committee work, we decided to start with the monthly Advocacy Brief that will be sent to all members by e-mail.

Committee’s work is coordinated by my colleagues Nina, Maja and me and we are always prepare to give you all information you need.

At the end AmCham Team would like to thank all members that are working in the Committees on the completely volunteer bases. «

AmChampions

V AmCham Slovenija se zavedamo, kako pomembno je, da se približamo tudi posameznim regijam znotraj Slovenije, zato smo izjemno ponosni in veseli, da je g. Marjan Žargi, direktor MZK Elektro d.o.o., prevzel vlogo prvega AmChampion in s tem častno vlogo predstavnika AmCham Slovenija v svoji regiji.

Vračamo družbi in US – Slovenia Business Bridge osrednja projekta do konca leta 2013

Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica, Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija:

»Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija ima v oktobru pred seboj dva pomembna izziva, konferenco US – Slovenia Business Bridge, ki je v skladu z našim osnovnim poslanstvom in je namenjena tujim investitorjem, ki bi investirali v Sloveniji in slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na ameriški trg, s tem želimo več delovnih mest in poslovnih priložnosti. Z enako mero odgovornosti in energije pa se lotevamo prvega tedna AmCham korporativnega prostovoljstva – projekta Vračamo družbi. V podjetjih delujemo ljudje, ki smo del družbe, zato želimo s srcem pokazati, da je pomembno, da se medsebojno podpiramo vsi v skupnosti. Na ta način želimo povezati mednarodno gospodarstvo, prizadevanja Slovenske filantropije in šibkejše skupine naše družbe, saj je pomembno, da se zavedamo soodvisnosti in dejstva, da lahko le srečni posamezniki ustvarjajo srečno družbo«.

Zelo zadovoljni člani nazdravili predsedniku in potrjenim članom Sveta guvernerjev

Ob vrhunskem vinu iz Vinoteke Brda in ritmih odlične glasbene skupine Blow Up, so zelo zadovoljni člani nazdravili predsedniku in potrjenim članom Sveta guvernerjev.

Posebna zahvala podjetju Hewlett-Packard, ki je že drugo leto zapored prijazno podprlo ta za nas pomemben dogodek!

AmCham Slovenia Facebook strani

Sponsors: