sl Slovenščina

V AmCham Slovenija smo se prejšnji teden udeležili konference »Brussels Briefing & Transatlantic Conference 2022«, ki je potekala  v Bruslju. Na konferenci, ki so jo organizirali kolegi iz AmCham EU, so bile predstavljene najbolj aktualne teme zagovorništva znotraj Evropske unije ter novo poročilo Transatlantic Economy Report 2022, ki vključuje najnovejša dejstva in številke o gospodarskih odnosih med EU in ZDA.  Ključna področja, ki so jih na konferenci naslovili so bila investicije, trendi na področju delovnih mest ter načini uskladitve ciljev EU in ZDA, ob želji po sledenju prioritet blaginje in varnosti čezatlantske skupnosti. Zaradi rusko-ukrajinske krize je bilo veliko pozornosti namenjene predvsem pomenu čezatlantskih odnosov. Človeško dostojanstvo, demokracija in pravna država so vrednote, ki se raztezajo čez cel Atlantik in ki so nam skupne s številnimi partnerji po vsem svetu. “One of the common threads you find across all the sessions was really this sense of transatlantic unity and common purpose.”  (Zeger Vercouteren, AmCham EU). Konference sta se s strani AmCham Slovenija udeležili mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in podpredsednica AmChams in Europe in Nina Marinšek, direktorica zagovorništva AmCham Slovenija.

ZDA in Evropa ostajata druga drugi najpomembnejši trg. Čezatlantsko gospodarstvo namreč generira 6 trilijonov dolarjev letno in zaposluje do 16 milijonov delavcev na obeh straneh Atlantika. Velikost trga si lahko orišemo s podatkom, da le-ta glede na kupno moč zajema kar tretjino svetovnega BDP. Vezi so še posebej močne pri neposrednih tujih investicijah, portfeljskih naložbah, bančnih terjatvah, trgovini in prodaji pridruženih podjetij z blagom in storitvami, digitalnih povezavah, energiji, medsebojnih naložbah v raziskave in razvoj, patentnem sodelovanju, tehnoloških tokovih in prodaji storitev, ki temeljijo na znanju.

Kljub Ukrajinsko-Ruski krizi, dveh letih pandemije in posledicah, kot so inflacija, preobremenjene dobavne verige, pomanjkanje surovin in zvišanje cen energije, nova raziskava ugotavlja, da so čezatlantski trgovinski in naložbeni odnosi leta 2021 dosegli rekordne številke. Poročilo priča o odpornosti povezav čezatlantskega gospodarstva in oriše načine za krepitev partnerstva med EU in ZDA s pobudami, kot je Svet za trgovino in tehnologijo ter za leto 2022 napoveduje solidno gospodarsko rast. Kljub dobrim kazalcem pa nas naprej še vedno najbolj premikajo skupne vrednote.