sl Slovenščina

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja, ki ga vodita AmCham Slovenija in Ministrstvo za javno upravo, povezuje zaposlene v javnem sektorju in gospodarstvu. Tako je že peto leto zapored potekala tudi izmenjava zaposlenih, ki je namenjena rušenju stereotipov in iskanju konstruktivnih rešitev za boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji.

Prepričani smo, da sprememba delovnega okolja vsem sodelujočim prinese nov uvid v delovanje druge organizacije, nova znanja in poznanstva ter neprecenljive izkušnje. Glavni cilj Partnerstva za spremembe in izmenjav je, da se trudimo ustvarjati spremembe na bolje, da smo drzno odgovorni, igrivo inovativni in partnersko sodelujoči. Vsako leto se nam pridružijo novi in novi posamezniki, nova podjetja in novi državni organi, kar dokazuje, da je Partnerstvo za spremembe resnično zgodba sodelovanja, ki prinaša odlične rezultate.

Izmenjave so se začele 15. aprila 2019 in se bodo končale do konca septembra, v povprečju pa posamezna izmenjava traja en teden. V izmenjavah sodeluje 14 organov javne uprave (7 ministrstev, 4 vladne službe in 3 upravne enote) s 35 zaposlenimi ter 30 podjetij z 22 zaposlenimi. Skupaj se bo tako izmenjalo kar 57 zaposlenih.

Partnerstvo za spremembe je program, ki se vsako leto nekoliko nadgrajuje in preoblikuje, so pa prav izmenjave med zaposlenimi stalnica, na kateri program temelji od samega začetka. Osnovna ideja leta 2015, ko smo s programom začeli, je namreč bila, da skušamo s tem, ko zaposlenim iz obeh, pregovorno nasprotujočih strani, omogočimo pravi vpogled v delo „na drugem bregu”, izkušnjo, ki bi pokazala, da so prepričanja, ki veljajo v javnosti, morda le neosnovani stereotipi. In prav to se je potrdilo. Spoznali smo, da se lahko eni od drugih veliko naučimo, izmenjamo mnoge dragocene izkušnje in se na ta način bolje razumemo, gradimo zaupanje, izboljšamo odnose.

Veseli naju, da so izmenjave zaposlenih v petih letih, kar jih izvajamo, postale stalnica tako v podjetjih kot v javni upravi. Vse navdihujoče zgodbe in zahvale, ki jih prejmemo po uspešno izvedenih izmenjavah, pa nam dokazujejo, da smo na pravi poti ter da je sodelovanje in izmenjava izkušenj tista prava pot, na kateri moramo graditi za boljšo Slovenijo,” sta povedali Jelena Tabaković, vodja Urada za razvoj na Ministrstvu za javno upravo, in Brina Tomovič Kandare, vodja komunikacij in zagovorništva na AmCham Slovenija, ki vodita Partnerstvo za spremembe.

Izjave udeležencev na izmenjavah:

Jernej Marinč, višji svetovalec, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, na izmenjavi v Leku: “Vesel sem, da sem se odločil za izmenjavo v podjetju Lek v okviru projekta Partnerstvo za spremembe. Pridobil sem veliko informacij o podjetju, njegovi zgodovini ter umeščenosti v slovenski in mednarodni prostor tako z ekonomskega kot kulturnega vidika. Podjetje Lek spodbuja inovativni duh, kar se odraža na vseh področjih. Med drugim so mi predstavili platformo za upravljanje idej in inovacij zaposlenih, ki je zabeležila že več kot 6000 idej. S pomočjo idej zaposlenih je podjetje v petih letih ustvarilo velike prihranke. Uprava Republike Slovenije za javna plačila je inovativna organizacija, z novo pridobljenim znanjem in idejami pa bomo inovativni duh še utrdili.”

Darja Ferčej Temeljotov, Vodja strateških programov, Lek farmacevtska družba d.d.: “Program Partnerstvo za spremembe vidimo kot odlično priložnost za medsebojno sodelovanje javne uprave in gospodarstva. Zato smo medse z veseljem sprejeli gosta, g. Marinča, in tako z njim preživeli zanimiv in produktiven teden. Naše podjetje smo mu želeli čim bolj približati in predstaviti, zato smo ga vključevali v vsakdanje delo različnih enot. Ogledal si je proizvodnjo trdnih izdelkov, obiskal Razvojni center Slovenija in enoto Biofarmacevtika v Mengšu. Iz prve roke je spoznal, kako sodelujemo s fakultetami, saj se je z nami udeležil Kariernega sejma na Ekonomski fakulteti in tudi AmCham Poslovnega zajtrka ob isti priložnosti. Veseli smo, da se je tega dogodka lahko udeležil, saj je kot ekonomist videl, kakšne vloge in raznovrstna dela imajo ekonomisti pri nas in ga primerjal s svojim delom. Veliko vrednost programa vidimo ravno v tem, da kadar kot objektivni opazovalec pridemo v neko drugo institucijo in spoznamo njeno delovanje, pri tem lahko opazimo, kakšne prednosti ali priložnosti za izboljšave tako v organizaciji gostitelja kot tudi pri svojem delu. Verjamemo, da lahko vsakdo s svojim znanjem in izkušnjami pripomore k novim idejam, napredku, novim oblikam sodelovanja in izmenjavi dobrih praks.

Nevenka Kržan, senior partnerka, KPMG Slovenija: “Tudi letos smo se že tradicionalno pridružili izmenjavi zaposlenih v okviru Partnerstva za spremembe in lahko trdim, da so bile informacije in izkušnje, ki smo si jih izmenjali, v obojestransko korist. V okviru izmenjave se nam je pridružila Nuša iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in ker je njeno področje dela podobno delu nekaterih naših oddelkov, je bila izmenjava izkušenj in izzivov, s katerimi se srečujemo vsak dan, toliko bolj dragocena. Zato izmenjave podpiramo od začetka pobude in verjamemo, da je koristna za obe strani. Hvala AmCham Slovenija za izbor in pobudo ter Nuši Kokol, da smo jo lahko gostili in ji predstavili delo KPMG v Sloveniji.”

Tibor Šuklje, svetovalec v direktoratu za energijo, Ministrstvo za notranje zadeve, na izmenjavi v Petrolu: “Izvedeno izmenjavo ocenjujem kot odlično, pridobljeno znanje pa bo koristno pri nadaljnjem delu našega oddelka in celotnega sektorja. V prihodnje upam, da se bo okvir Partnerstva za spremembe še razširil in da bo omogočena izmenjava vse večjemu številu kandidatov. Program je odlična priložnost za spoznavanje sorodnih področij dela oziroma spoznavanje istega področja dela z druge perspektive.”

Darija Mohorič, načelnica Upravne enote Ljutomer, na izmenjavi v Competu:Na izmenjavi sem dobila veliko novih informacij, idej, ki jih je možno vpeljati v delo v državni upravi. Zelo zadovoljna sem bila, da sem si izbrala prav Competo, odlično podjetje z veliko pozitivne energije, odličnimi sodelavci, ki so me sprejeli v svojo sredino kot da bi bila tam res zaposlena. Zahvaljujem se tako MJU kot AmCham Slovenija za dano priložnost in možnost vključitve v projekt, ki prinaša svežino v javno upravo in daje nove vzpodbude za delo.

Sara Bizilj, finančna svetovalka, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na izmenjavi v AmCham Slovenija: “Projekta Partnerstvo za spremembe sem se lotila z velikimi pričakovanji in na AmCham-u me punce niso pustile ravnodušne. Vrhunsko uigrana ekipa, ki resnično stremi k sodelovanju in povezovanju. Njihova energija je nalezljiva in upam, da jo bom nekaj prenesla tudi v moje “domače” delovno okolje. So dokaz, da so navezovanje novih stikov, izmenjava znanj, poslušanje drugih mnenj in medsebojno spoštovanje ključi do uspeha. Definitivno se bom prihodnje leto spet prijavila, saj je to izkušnja, ki jo toplo priporočam.”

Vir fotografije: Canva