sl Slovenščina

Na Poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice – AmCham Slovenija, je gost dr.Egon Zakrajšek, pomočnik direktorja za monetarne zadeve Ameriške centralne banke – FED, številnim zbranim vodilnim slovenskim in tujim gospodarstvenikom ter tujim veleposlanikom razkril svoje osebne poglede na globalno, ameriško, evropsko in slovensko ekonomsko in socialno situacijo. Po njegovem mnenju so potrebni takojšnji ukrepi in celovite, konstruktivne – ter predvsem – dolgotrajne rešitve, ki naj temeljijo na analizi preteklega bolečega obdobja ter temeljiti in realni analizi vzrokov globalne krize, ki se vleče že zelo dolgo. Izpostavil je posledice takšne krize, ki se reflektira v socialnih razmerah, veliki in naraščajoči brezposelnosti (predvsem v Evropi, seveda tudi v Ameriki), posledično znižanju življenjskega standarda. Pojasnil je, da je brezposelnost na globalnem nivoju dosegla zgodovinske razsežnosti ter da je najbolj problematična predvsem dolgoročna brezposelnost.

»Ne samo za nas – za bodoče generacije – je potrebno nekaj storiti in to takoj, ker je situacija resnično zaskrbljujoča!« je poudaril dr. Zakrajšek.

Naredil je primerjavo višine BDP v Evropi – slaba novica je recesija v Italiji in španiji, v Nemčiji pa je presenetljivo zaznati povečanje in rast BDP, kar je spodbudna novica za vse.

Finančna kondicija Evrope in ZDA

Spregovoril je o finančni kondiciji Evrope in ZDA, kjer je kot značilnost za stanje v Evropi poudaril nezaupanje v bančni sistem, kar izredno negativno vpliva na posel, trgovino, razvoj gospodarstva. V ZDA pa na Wall Streetu merijo t.i. »fear index« (indeks strahu), ki je pokazatelj stopnje negotovost v investicije. Ugotavlja, da je Evropi in ZDA prav tako skupen problem slabih demografskih trendov, ki pa so značilni tudi za druge sveta države sveta (Japonska ima značilno staro prebivalstvo).

Evropa potrebuje efektiven »fire wall« (protipožarni zid)

Evropa potrebuje kredibilni obrambni mehanizem proti raznim »grškim scenarijem« s podporo in zavezo vlad, meni dr.Zakrajšek. Prav tako vidi ključne evropske probleme v trgu dela, s čimer se mora po njegovih besedah Evropa čim prej sprijazniti, ker bo ta problem prisoten vedno ter neobvladljiv sektor javne uprave, kjer mora vlada ugotoviti kako ukrepati z nujno reacionalizacijo in preko dialoga doseči nujne spremembe.

Jasna je ugotovitev, da je so dolg posameznih držav nevzdržen. Po njegovih besedah Evropa najprej potrebuje mehanizme, s katerimi bo postavila jasne temelje kako in kaj narediti, da bi omejila zadolževanje posameznih držav.

Dvig civilizacije na globalnem nivoju

Na drugi strani dr. Zakrajšek optimistično ugotavlja, da se na globalnem nivoju veliko držav dviga iz revščine in obvladuje inflacijo (Indija, Brazilija). In kakor je pripomnil moderator dogodka Žiga Čebulj, to pomeni, da se na globalnem nivoju civilizacija dviga.

Konkurenca mora temeljiti na lastnih prednostih

Konkurenca je vedno bila in bo, vendar je za prihodnost sila pomembno, da konkurenca temelji na prednostih – na tem v čemer smo res dobri – na dobrem izobraževalnem sistemu, na kreativnosti, dobri infrastrukturi, konkurenčnih stroških delovne sile – in ne na blatenju konkurence.

Ugotavlja, da je »High Tech« sektor svetla točka svetovnega gospodarstva

Zakaj Evropa ostaja zadaj?

Na vprašanje Žiga Čebulja, zakaj Evropa ostaja zadaj, je dr.Zakrajšek odgovoril, da so vzroki zgodovinski in globji. Poudaril je razliko v dojemanju finančnega sektorja, ki je v Evropi organiziran tako, da imajo banke centralno vlogo v finančnem sistemu, v ZDA pa je bančni sektor sicer pomemben, vendar temelji na tržnem sistemu.

Kako zapolniti vrzeli v Sloveniji, da postane privlačnejša za tuje naložbe

Dr. Zakrajšek ocenjuje, da je najprej pomembna ugotovitev kaj dejansko NE deluje in izhajati iz tega dejstva. Upoštevati je potrebno česa tuji vlagatelji in tudi VC ne marajo. To je vsekakor občutek negotovosti v trg, visoke davčne stopnje. »Slovenija mora spremeniti generalno okolje, znižati davčne stopnje, postaviti pametne zakone, maksimalno povišati stopnjo transparentnosti poslovanja na vseh nivojih – potem bodo tuji investitorji prišli!« je prepričan dr. Egon Zakrajšek. Prav tako je prepričan, da varčevalni rezi niso zadostni in da so potrebne tudi pokojninska reforma in reforma trga dela ter seveda sanacija bančnega sistema, ki je pri nas tako rekoč insolventen. Dr. Zakrajšek je povedal, da se težavam seveda ne bomo mogli izogniti, vendar si bodo ob fundamentalnem zaupanju v pravni in finančni sistem, ljudje znova opomogli.

»Slovenija je majhen trg, vendar izredno visoko izobražen, z dobro infrastrukturo in ne vidi razloga, zakaj ne bi bil uspešen. Vlada mora nujno investirati v izobraževanje, v človeški kapital in ekonomski kapital. Slovenski »know how« je odličen! Potrebujete le še drugačno miselnost,« je prepričan Zakrajšek.

»Paradržavni tango«, kjer ima država preveč lastnih interesov, lahko omejuje rast investicij, se je nazorno izrazil dr. Zakrajšek.Dr.Zakrajšek je na vprašanje izvršne direktorice mag. Ajša Vodnik navedel 5 najpomembnejših zadev, ki jih mora Slovenija prioritetno opraviti:

1. »Očistiti« bančni sistem

2. Povečati stopnjo odgovornosti in fleksibilnosti trga delovne sile

3. Reševati demografske probleme in togledno uvesti nujne spremembe

4. Močno spremeniti pokojninski sistem (pokojninska reforma)

5. Odpreti se tujim idejam in tujemu kapitalu

»… in vam bo uspelo!« je pozitivno zaključil svoje misli dr. Egon Zakrajšek.