sl Slovenščina

Na razpis 4. kroga Partnerstva za spremembe smo prejeli kar 31 prijav in tako resnično postali inovativna platforma sodelovanja, ki spodbuja odgovornost, inovativnost in sodelovanje s ciljem spreminjanja družbenega in poslovnega okolja na boljše.


Gospodarske organizacije, društva, javni in zasebni zavodi, nevladne organizacije, ministrstva in občine so prepoznali priložnost, ki jo nudi Partnerstvo za spremembe, in prijavili 31 izzivov, katerih rešitev bo povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji. Vsi, ki so prijavili svoje izzive, verjamejo, da jim bo sodelovanje v Partnerstvu za spremembe prineslo soustvarjanje celovitih rešitev na strukturiran, kreativen in vključujoč način, vzpostavljeno mrežo organizacij ter posameznikov, odprt in varen poligon za sodelovanje, odprto komunikacijo ter osebno in družbena odgovornost.


Program Partnerstvo za spremembe se je v treh krogih razvil od spoznavanja, preko sodelovanja do soustvarjanja rešitev na izzive, ki povečujejo kakovost življenja državljanov ali/in izboljšujejo poslovno okolje. Ustvarili smo platformo, ki je odprta za vse in omogoča, da se posamezniki ter organizacije mimo ustaljenih komunikacijskih kanalov (prepadov med organizacijami, sektorji, hierarhijo) lahko osebno angažirajo in prispevajo. Pomanjkanje možnosti za doprinos k razvoju države s svojimi izkušnjami in znanji ter veščinami je namreč tisto, kar različne organizacije pogosto izpostavljajo kot problem, Partnerstvo za spremembe pa ponuja ravno to – odprt in varen poligon, kjer je spodbujena odprta komunikacija, poudarjeno iskreno in poglobljeno razumevanje problemov in hkrati vzpostavljena mreža organizacij ter oseb, ki lahko k oblikovanju in nato uveljavitvi rešitev najbolj prispevajo. Vsi, ki sodelujejo, izkazujejo osebno in družbeno odgovornost.


Na razpis so se prijavili Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Britansko veleposlaništvo in Britansko-slovenska gospodarska zbornica, Ministrstvo za zunanje zadeve, Mediade, Ministrstvo za javno upravo, Upravna enota Ljutomer, Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Neformalna skupina posameznikov, nastala v okviru 3. sezone Partnerstva za spremembe, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), Ustanova fundacija Bit Planota, Društvo novinarjev Slovenije, Zavod Za vas živim, AmCham Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja, Snežna kepa – središče optimizma, Združenje Manager, Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


Zdaj bo prispele prijavnice pregledala komisija "navdiha" za partnerstvo, ki jo sestavljajo Boris Koprivnikar, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za javno upravo, Nevenka Kržan, predsednica AmCham Slovenija in senior partnerka KPMG, Boštjan Gorjup, predsednik GZS in direktor BSH Hišni aparati, in Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS. Izbrali bodo pet izzivov, katerih rešitev bi po njihovem mnenju pripomogla k večji kakovosti življenja in izboljšanju poslovnega okolja v Sloveniji. Pri ocenjevanju bodo upoštevali kriterije, da bodo izzivi skušali najti rešitve, ki bodo prinesle pozitivne učinke in tako izboljšale kakovost življenja in poslovno okolje v Sloveniji, da bo pot do rešitev, ki jih bodo iskali izzivi, zabavna in enostavna, ter da bo pri reševanju izzivov vključenih čim večje število drugih ljudi ter organizacij.


Ob uradnem začetku 4. kroga Partnerstva za spremembe 13. oktobra 2017 bomo s pomočjo komisije in glasovanja skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo v okviru Partnerstva za spremembe reševali do junija. Skupaj se bomo učili sodelovati na inovativen, odgovoren, drzen in igriv način ter ob tem nizali pozitivne učinke za Slovenijo, pomemben pa bo predvsem obseg soustvarjanja, torej koliko ljudi se bo pri reševanju izziva povezalo in na koliko ljudi bo to imelo pozitiven učinek. Do pomladi bo potrebno izdelati prototip oz. konceptualni papir izbranih rešitev, podati mejnike in korake za popolno implementacijo predlaganih rešitev in tako pokazati, kako nas sodelovanje vedno pripelje do rezultata.