sl Slovenščina

Gospodarske organizacije, ki sodelujemo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov in AmCham Slovenija) obžalujemo umik predloga uvedbe razvojne oz. socialne kapice, ki je bil del predlaganega Zakona o debirokratizaciji. Z razočaranjem ugotavljamo, da se kot družba nismo zmožni dogovoriti o ključnih razvojnih vprašanjih za prihodnost Slovenije in nadaljnje blaginje njenih prebivalk in prebivalcev.

Kot smo že večkrat poudarili, je razvojna oz. socialna kapica eden od pomembnih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja, ki je eden od osnovnih predpogojev za gospodarski razvoj in rast, temeljev za delovanje vseh segmentov družbe. Le z gospodarstvom, ki ustvarja visoko dodano vrednost, bomo lahko zagotavljali družbeno blaginjo, ki si je želimo vsi. Visoke dodane vrednosti in bolj produktivnega gospodarstva pa ni brez visoko strokovnih in usposobljenih zaposlenih, ki v naših podjetjih ustvarjajo dodano vrednost in dosegajo razvojne preboje. Naše gospodarstvo tekmuje v globalni tekmi, naša najuspešnejša podjetja pa se za svoje zaposlene borijo s konkurenti po celem svetu. Ni zanemarljiv podatek, da je Slovenijo v obdobju 2011-2019 zapustilo 23 tisoč oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Ker smo želeli, da bi razvojna oz. socialna kapica zajela ključne poklice, ki so gonilna sila razvoja, smo v Gospodarskem krogu predlagali, da bi se uvedla pri 2,5-kratniku povprečne plače (pri cca. 4.600 EUR bruto), predlog vlade pri 6.000 EUR pa smo sprejeli kot dobrodošel prvi korak. Avstrija in Nemčija, s katerima se radi primerjamo, imata kapico postavljeno pri 1,8-kratniku povprečne plače, v določeni obliki pa jo ima uvedeno 19 držav članic Evropske unije.

V Gospodarskem krogu pozdravljamo vse napore v smeri debirokratizacije države, še posebej se zavzemamo za večjo učinkovitost v administrativnih postopkih ter zmanjšanje količine in kompleksnosti predpisov, ki zmanjšujejo preglednost in pravno varnost ter ovirajo poslovanje. Žal pa do pomembnega izboljšanja poslovnega okolja in s tem naše konkurenčnosti (ki je prav po letošnjih podatkih IMD spet padla) brez razvojne oz. socialne kapice in spodbudnejše davčne politike ne bo prišlo.