sl Slovenščina

Ljubljana, 21. maj 2015

V četrtek, 21. maja, se je na rektoratu Univerze v Ljubljani odvila ustanovna skupščina Slovenskega inovacijskega stičišča, na kateri je bilo 23 soustanoviteljev. Ti so sprejeli pogodbo o ustanovitvi, izvolili člane sveta, sprejeli program dela in letni finančni načrt.Slovensko inovacijsko stičišče so ustanovili: AmCham Slovenija, BTC, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, ELES, EN – FIST center odličnosti, Gorenje, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Krka, Lek, Mestna občina Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Nova Ljubljana banka, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Riko, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, špica International, Tehnološki park Ljubljana, Telekom Slovenije, Trimo, Univerza v Ljubljani.

V AmCham Slovenija smo ponosni, da smo med soustanovitelji slovenskega inovacijskega stičišča.

Novoustanovljeno Slovensko inovacijsko stičišče bo delovalo predvsem kot povezovalec in vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski in poslovni sferi. V okviru prioritetnih področij slovenske Strategije pametne specializacije bo Stičišče pomagalo pri kristalizaciji zmogljivosti in formiranju projektov, ki bodo gradili na doseženih in razvijajočih se področjih odličnih znanj in tehnologij, s ciljem razviti in plasirati na domačem in tujih trgih nove proizvode in storitve, omogočati odpiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in vzpodbujati nastanek novih podjetij. Temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti našo mednarodno konkurenčnost.Nekaj fotografij avtorja Željka Stevaniča, IFP, d.o.o.Več si lahko preberete tukaj.