sl Slovenščina

Člani AmCham Blockchain delovne skupine so na temo primerov dobrih praks uporabe blockchain tehnologije v gospodarstvu in različnih industrijah gostili Karolino Marzantowicz, Chief Technology Officer for Central and East Europe, Distinguished Engineer, IBM Academy of Technology Member, IBM.


»Blockchain zame ni več le inovacija, je ena izmed zelo pomembnih tehnologij, ki močno vpliva in oblikuje predvsem digitalno ekonomijo,« je poudarila in dodala: »Lahko bi rekli, da je Blockchain mreža, ki temelji na zaupanju in transparentnosti in znatno pripomore k večji integraciji gospodarstva«.


V zadnjih dveh letih je IBM razvil in implementiral več kot 600 projektov, udeleženci pa so pobližje spoznali tri izmed njih:


  1. Uporabo blockchain tehnologije za boljši nadzor nad pošiljkami in merjenje temperature v zabojnikih pri enem največjih logističnih podjetij Maersk.


  1. Kako Blockchain tehnologijo za registriranje in sledenje diamantov uporablja Everledger, kar znatno pripomore k izvrševanju procesa Kimberley.


  1. Kako poljska vladna organizacija Central Securities Depository uporablja Blockchain tehnologijo na volitvah na letni skupščini.


Razvoj pilotnega projekta traja dva do ti mesece. Industrije, ki tehnologijo že v večji meri uporabljajo, pa so: finančna, zavarovalništvo, energetski sector in zdravstvo. Vse več se uporablja tudi s strani vlad in javne uprave, predvsem v razmerjih do:


  • Vlada v odnosu do državljanov (npr. podatki o končani univerzi)
  • Vlade v odnosu do ponudnikov (transparentnost, odprti in podobni standardi po Evropi)
  • Vlada v odnosu do drugih vlad (za povečanje učinkotosti)
  • Vlada v odnosu do gospodarstva (transparentnost, inovativnost)