sl Slovenščina

Ključna beseda 2. srečanja 8. generacije AmCham Young Professionals je bila transformacija, debato pa je zaznamovala dinamika dveh pogledov, dveh jezikov in dveh spolov.John Denhof, izvršni direktor in predsednik uprave Nove KBM je z globalnega odra prišel v Slovenijo in vodi strategijo petih stebrov, z ambicijo transformacije Nove KBM v vodilno slovensko banko. Ksenija Špiler Božič, direktorica podjetja BB Consulting, je sodelovala v transformaciji Steklarne Hrastnik z BB modelom preobrazbe podjetja. Gosta sta delila mnenje, da je treba za začetek preobrazbe najprej prepoznati dodano vrednost in graditi na njej.


O organizaciji


Ksenija Špiler Božič: »Ključni dejavniki preobrazbe so odnos, jasna strategija in pridobljeno zaupanje vseh deležnikov. V preobrazbo je potrebno vključiti lokalno okolje, vzpostaviti pozitiven odnos do okolja in ljudi.«


John Denhof: »Preveč časa porabimo za razmišljanje o tem, kaj bi morali narediti. V Novi KBM je bilo veliko korupcije. Veliko talentov, ljudi smo izgubili. Zato smo osredotočeni na karierni razvoj zaposlenih.«


O ljudeh


Ksenija Špiler Božič: »Strah, apatija in jeza nas zavirajo. Zaposlene ljudi je potrebno motivirati, da izgubijo strah. V Steklarni Hrastnik je bila glavna vrednota zaposlenih solidarnost.«


John Denhof: »Ugotoviti moraš, kateri ljudje te obkrožajo. V transformacijo lahko vključimo le tiste, ki si želijo ostati del podjetja. In tiste, ki jih imaš, moraš znati motivirati in razvijati. Za razvoj kompetenc posameznikov imajo ključno vlogo mentorji.«


O vodji kot posamezniku


Ksenija Špiler Božič: »Vodja je ključna oseba za učinkovito delovanje podjetja. Voditelji so običajno ključni v prevzemanju odgovornosti in širjenju duha odgovornosti med zaposlene. Te pa ne moremo zapovedati. Vrednote, izzive in strategije je potrebno prevesti v besednjak zaposlenih. Zaposleni vzamejo za svojo tisto vizijo, ki jim nekaj pomeni.«


 

 


 


 


 


 


»Vsak govornik je predstavil svoj način vodenja podjetja, načina pa sta si bila izrazito nasprotujoča – čustva vs. razum. Najverjetneje si optimalno ravnovesje med obema načinoma vodenja trudi doseči vsak izmed nas. Med debato je še posebej prišlo do izraza, kako se po načinu vodenja razlikujemo moški in ženske ter kako vsak spol doda vodenju svojo noto, zato je bilo predavanje koristno prav za vse bodoče leaderje.«


Špela Pirc, LanguageSitter


»Nujne ukrepe je potrebno izvajati v sozvočju z lokalnim okoljem in z ozirom na vrednote zaposlenih.«


Tadeja Ozebek, IBM Slovenija


»John Denhof: Vprašaj stranko in izboljšaj storitev. Spremeni in izboljšaj izdelek. Naredi prioritete in follow-up. Drži se načrta in vztrajaj na tej poti.«


Matic Zupanc, Studio Moderna


»Prepoznaj svojo dodano vrednost. Vprašaj za 360o povratno informacijo ('360 degree feedback') in spremljaj odziv.«


Sara Lorbek, Hal mBills