sl Slovenščina

V petek, 5. novembra 2010 sta gospod Tomaž Lovše, predsednik AmCham Slovenija in gospod Bradly Freden, Charge d Affairs a.i. predsedniku vlade Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju predala pismo, v katerem sta podala nekaj predlogov za izboljšavo slovenskega poslovnega in investicijskega okolja. Tako Veleposlaništvo ZDA, kot tudi Ameriška gospodarska zbornica, z navdušenjem pozdravljata pobude predsednika vlade – kot je bila na primer “Invest in Green” septembra v New Yorku – za povečevanje možnosti tujih vlaganj v Slovenijo.

Opozorila pa sta tudi, da se žal tuji investitorji, bodisi iz ZDA ali drugod, kateri imajo interes za vlaganje v Sloveniji, soočajo z resnimi ovirami, kot so na primer pomanjkanje transparentnosti, prezapleteni in dolgotrajni birokratski postopki, nejasnosti v okviru odgovornosti in pristojnosti slovenskih vladnih agencij. Med tri najbolj kritična področja potrebna nujne obravnave sodijo davki, trg dela in področje javnih naročil. Upoštevaje vse te ovire se namreč dobi vtis, da Slovenija ostaja v veliki meri zaprta za neposredne tuje investicije.

V pismu in prilogah sta uporabila tudi konkretne predloge, ki so jih oblikovali eksperti iz treh strokovnih komisij AmCham Slovenija – Davčna komisija pod vodstvom Barbare Guzina, Komisija za javna naročila pod vodstvom Andreja Drapala in Delovno pravna komisija pod vodstvom Mira Smrekarja. Predsednik vlade je vzpodbudil nadaljen dialog, da bi lahko konkretizirali predlagane spremembe. O nadaljnjih korakih vas bomo sproti obveščali.

Veseli nas, da je predsednik vlade izkazal zanimanje za priporočila in predloge Amcham Slovenija in U.S. Embassy, saj verjamemo, da ima Slovenija z naravnimi in družbenimi danostmi ter geostrateško lego in ob implementaciji predlaganih sprememb tudi izjemen potencial za večjo bilateralno gospodarsko sodelovanje z ZDA.