sl Slovenščina

AmCham Slovenija bo še naprej širila optimizem, ustvarjala priložnosti in podpirala interese slovenskih in mednarodnih družbeno odgovornih podjetij, kar prinaša delovna mesta in boljše življenjsko okolje.


V AmCham Slovenija smo negativno presenečeni nad odgovorom Levice ob našem vabilu k dialogu in sodelovanju. Očitno je, da predstavniki Levice ne poznajo naše organizacije, saj v zelo obsežnem pismu/članku pogosto mešajo AmCham Slovenija, ki je slovenska pravna oseba, ustanovljena s strani slovenskih in mednarodnih podjetij leta 1999, in U.S. Chamber of Commerce iz ZDA. Prevod v slovenščino je s površnim pogledom enak, sta pa organizaciji popolnoma različni. AmCham Slovenija je res članica U.S. Chamber of Commerce iz ZDA, toda slednja na naše delo in namen delovanja nima nobenega vpliva in nas ne financira, kakor velja tudi obratno. Delo AmCham Slovenija vodijo in usmerjajo člani, skoraj 360 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo 66.000 ljudi v Sloveniji. Temeljni namen AmCham Slovenija, poslovne skupnosti priložnosti in optimizma, je soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. Naše povezave z ZDA se navezujejo na odpiranje priložnosti za slovenska podjetja na ameriškem trgu, podporo investitorjem in povezovanje z Američani slovenskih korenin ali izjemnimi Slovenci v ZDA iz vseh sfer znanosti, posla, kulture, …


Prepričani smo, da gre v pismu, ki smo ga prejeli, za nepoznavanje. AmCham Slovenija bo naslednje leto praznovala 20. obletnico, v pismu pa so med drugim navedene obtožbe za nekatere dogodke iz zgodovine, celo iz časa druge svetovne vojne, ki z AmCham Slovenija nimajo nikakršne povezave. Prav tako je naivno verjeti, da bi lahko imela AmCham Slovenija vpliv na U.S. Chamber of Commerce ali na predsednika ZDA Donalda Trumpa. Verjamemo v dialog in sodelovanje, zato tudi ostajamo odprti za pogovore in priložnost, da se skozi pogovor rodi nova kvaliteta. Dejstvo je, da se v marsičem ne strinjamo, a to je po našem mnenju pomemben del demokratičnih sistemov, ki ne zahtevajo enoumja.


Na trditve v pismu/članku, ki se nanašajo na druge organizacije, ne bomo odgovarjali. Dolžni pa smo odgovoriti na nekaj napačnih trditev, ki ste jih navedli za AmCham Slovenija:


 • Levica trdi, da so ukrepi, ki jih predlaga več kot 250 strokovnjakov, ki delujejo v gospodarstvu, »škodljivi za delovanje in razvoj slovenske družbe«. Tovrstnim pavšalnim ocenam nasprotujemo in prilagamo predloge, ki smo jih sooblikovali v več letih delovanja naših komisij z enim samim namenom, da bo poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji še boljše in bo dovolj priložnosti za mlade. Povzetek predlogov na povezavi, imajo pa vsi predlogi tudi daljše razlage, ki jih z veseljem posredujemo.

   
 • Očitek, da so naša srečanja, dogodki, medijske objave in javna pisma »poskus pritiska na izvoljene predstavnike« je nesmisel, saj so vsi dogodki AmCham Slovenija vedno zasnovani kot platforma za razprave, kjer se krešejo mnenja in različni pogledi, kar bogati družbo. Prav tako ni nobenega pritiska od zunaj, saj AmCham Slovenija ni izpostava nikogar, pač pa predstavlja člane, ki delujejo v Sloveniji, ki so po večini slovenski državljani in tuji strokovnjaki.

   
 • Kot smo že večkrat pojasnili, smo bili k projektu Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) z naslovom 'Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva 2015' povabljeni kot eden izmed partnerjev. Po posvetovanju s Komisijo za zdravstvo in kakovost bivanja, kjer delujejo številni strokovnjaki iz različnih področij, smo se odločili, da k projektu pristopimo, saj je bil namenjen aktivnemu vključevanju najširše javnosti v argumentirano razpravo o smernicah za zdravstveno reformo. V AmCham Slovenija si ne prizadevamo za privatizacijo zdravstva, iščemo pa načine, kako lahko gospodarstvo pomaga vzpostaviti vzdržen, dostopen in solidaren zdravstveni sistem, kjer rešitev ni v dodatnem obremenjevanju gospodarstva, ampak v bolj učinkoviti organizaciji, vzdržnem financiranju in uvajanju inovacij v zdravstvu.

   
 • Nikoli nismo podpirali nobene politične stranke oziroma njenega programa, ker je eno od temeljnih vodil našega delovanja apolitičnost, smo pa vedno z veseljem sodelovali z vsemi političnimi strankami. Še zlasti smo ponosni na program Partnerstvo za spremembe, ki vključuje številne zaposlene v javni upravi in skrbi za prenos znanj in odprt dialog. Gospodarski program NSi so kot najboljšega ocenili udeleženci AmCham Poslovnega zajtrka 21. marca 2018 v neposrednem glasovanju. Posnetek si lahko ogledate na povezavi.

   
 • AmCham Slovenija nikoli ni poskušala postati socialni partner v pogajanjih med socialnimi partnerji. Si pa bomo vedno prizadevali aktivno sooblikovati Slovenijo, v katero verjamemo, navdih in odgovornost za tako ravnanje pa najdemo v vseh mladih, vključenih v našo platformo YOUng. Gre za več kot 1000 mladih ljudi med 20. in 41. letom, ki razmišljajo naprej, in katerih skupni imenovalec so vrednote in aktivno državljanstvo.


V AmCham Slovenija si bomo še naprej prizadevali oblikovati interdisciplinarna križišča in ustvarjati nove ideje in konkretne rešitve, skozi razvejano mrežo članov iz različnih panog pa bomo povezovali znanje in delovali kot glas slovenskih in mednarodnih podjetij.


Razumemo, da za Levico nismo prioriteta, naše vabilo k dialogu pa vendar ostaja. Žal v pismu Levice nismo zasledili podpisnika, v AmCham Slovenija pa se kot odgovorni osebi z veseljem kadar koli odzoveva Nevenka Kržan, predsednica AmCham Slovenija, in mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija. 


Prepričani smo, da je za spremembe v družbi potreben odprt dialog gospodarstva, znanosti, države in civilne družbe, in zato smo vedno pripravljeni na sodelovanje.


S spoštovanjem,


mag. Ajša Vodnik,

generalna direktorica AmCham Slovenija


Pismo Levice dostopno TUKAJ.