sl Slovenščina

Veliko se govori o talentih v športu, v kulturi, v znanosti, … Kaj pa talenti v gospodarstvu? Ker bi talente radi prepoznali kot izjemno skupino, jim dali priznanje, jih ohranili v Sloveniji in obenem privabili talente iz tujine, smo se v Snežni kepi 2.0 vprašali, kdo talenti v gospodarstvu sploh so in se spopadli z vprašanjem, kakšen bi moral biti prototip države, spodbudne za talente. 


Ugotovili smo, da imamo različne nivoje talentov v gospodarstvu:

1. Potenciali – vsak človek ima potencial, predvsem od okolja, volje, zavzetosti, pripravljenosti na učenje, znanja in strastnosti pa je odvisno, ali bo ta potencial razvil,

2. Talenti – tisti, ki vložijo veliko truda, izkoristijo vse zgoraj našteto in soustvarjajo boljše okolje,

3. Supertalenti – tisti, ki jih žene vizija, da dosegajo izjemne dosežke in so generatorji napredka.


Talent v gospodarstvu je posameznik, ki ima razvito osebnost in ustrezne predispozicije, ki ima prave kompetence, na katerih je potrebno delati in jih razvijati, ter je umeščen v pravo okolje, ki vse to spodbuja. Obenem pa talenti potrebujejo ustrezno okolje, ki jim bo omogočilo, da bodo razvijali svoje sposobnosti in jih nadgrajevali z različnimi veščinami. Talenti rabijo okolje, ki se zaveda njegovega doprinosa, ga ceni in ga nagrajuje, hkrati pa je je sposobno zagotavljati tudi nove priložnosti, ki vodijo do rasti in nadaljnjega razvoja talenta. 


Talenti v Sloveniji so definirali, kaj bi od države potrebovali, in zaznali 8 področij, ki so izobraževalni sistem, stimulativno davčno in stabilno finančno okoljej, jasna vizija, ambicije in strategija razvoja države, zaposlovanje in trg dela, stabilna gospodarska politika, ustrezne vrednote, prijazni postopki in predpisi ter kakovost bivanja in varnost. 


Da bi v družbi premaknili stvari naprej, potrebujemo dialog in sodelovanje, zato gledamo naprej in iščemo rešitve za Slovenijo, državo talentov.