sl Slovenščina

Svet EU je 14. junija sprejel mandat za Evropsko komisijo za pogajanja za celovit trgovinski in investicijski sporazum z ZDA- čezatlantski prostotrgovinski sporazum in investicijsko partnerstvo (TTIP). Mandat sestoji iz odločitev Sveta in odločitev predstavnikov držav članic in omogoča začetek pogajanj, kakor tudi direktive za pogajanja o sporazumu. Direktive predvidevajo sporazum, sestavljen iz treh ključnih elementov: dostopnost trga, regulativne zadeve in necarinske ovire in pravila.

Svet se je strinjal, da avdiovizualne storitve ne bodo zajete v mandatu, ampak da bo Komisija imela možnost priporočiti dodatne pogajalske mandate. Evropska unija je tako pripravljena začeti pogajanja z ZDA. Komisija se bo pogajala v imenu EU in njenih držav članic, pri čemer bo o poteku pogajanj redno obveščala Odbor za trgovinsko politiko in Evropski parlament. Končni dogovor bo potrdil Evropski svet in države članice potem, ko bodo pridobili soglasje” Evropskega parlamenta.

Odločitev za pogajanja izhaja iz priporočil delovne skupine na visoki ravni za zaposlovanje in rast, ki je bila ustanovljena po vrhu EU-ZDA v Washingtonu DC, novembra 2011. Delovna skupina je bila formirana za ugotavljanje možnosti za povečanje trgovine in naložb. Skupina, kateri predsedujeta ameriški trgovinski predstavnik Ron Kirk in EU komisar za trgovino Karel de Gucht, je objavila svoje končno poročilo februarja 2013.

Več o TTIP in AmCham Business Leader’s Club Luncheon-u na temo TTIP v prilogi spodaj.