sl Slovenščina

Aktualna pravna vprašanja s področja stvarnega prava

Na področju stvarnega prava je ogromno odprtih vprašanj, ki v mnogočem vplivajo na naše vsakdanje delo. Med drugim nas zanima, kako je s služnostjo in stavbno pravico v primeru prisilne prodaje nepremičnine v izvršbi in stečaju, kako je s pridobitvijo služnosti v javno korist, kaj je treba vedeti o notarski prodaji zastavljene nepremičnine, neposredni izvršljivosti notarskih zapisov ali o hipoteki na nepremičnini, ki je predmet razlastitve. Pojavljajo se tudi dileme glede pravne lastnosti lastninske pravice, razpolagalnega upravičevanja, pa tudi glede uporabe pravil stvarnega prava pri varstvu vknjižene, resnične in pričakovane lastninske pravice v praksi slovenskih sodišč. Vsa ta in druga vprašanja bodo – s poudarkom na odgovorih in rešitvah – obravnavana na Stvarnopravnih dnevih, prve dni junija v Ljubljani.

Dneve organizirata Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Planet GV in bodo potekali 1. in 2. junija 2016 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Srečanje je priložnost za vse, ki želite celovit in strokoven pregled tematik s področja stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, s poudarki na lastninski pravici in njenem pravnem varstvu, zastavni pravici ter služnosti in stavbni pravici. Na dogodku bo potekala tudi okrogla miza o aktualnih vprašanjih stvarnega prava v praksi sodišč.

Svoja znanja in izkušnje bodo z vami delili vodilni strokovnjaki, profesorji, sodniki, notarji in poznavalec z ministrstva: dr. Nina Plavšak, Miha Verčko, dr. Miha Juhart, Maja Zorman, Bojan Podgoršek, Nada Kumar, dr. Matija Damjan, dr. Renato Vrenčur, Tomaž Pavčnik, dr. Matjaž Tratnik, Jožica Velkaverh in drugi.

Vabljeni, da se nam pridružite – 1. in 2. junija 2016 na Pravni fakulteti v Ljubljani!

Organizatorji: Pravna fakulteta v Ljubljani in Planet GV ter Tax-Fin-Lex

Več o dogodku TUKAJ.

Več na www.planetgv.si/spd, kjer se lahko tudi prijavite.