sl Slovenščina

AmCham Poslovni zajtrk, 22. oktober 2014, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

Ameriška gospodarska zbornica- AmCham Slovenija je v okviru konference FDI SUMMIT 2014, EF v Ljubljani, organizirala AmCham Poslovni zajtrk z naslovom: »Podjetja v Sloveniji v tuji lasti- njihova ali naša?«

Gostje govorniki:

· David La Rose, generalni direktor, IBM Srednja in Vzhodna Evropa

· mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Lek d.d.

· Aleksander Zalaznik, višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate

Slovenija je ena izmed najbolj inovativnih držav v regiji, bolje bi se morali naučiti prodajati svoje prednosti

Velika podjetja imajo izdelana merila po katerih se odločajo kam bodo investirali, David La Rose, generalni direktor, IBM Srednja in Vzhodna Evropa je poudaril: “Ko izbiramo nove trge, ne gledamo le na to, kakšne davke ima neka država, ampak najprej pogledamo usposobljenost delovne sile. Zanima nas dober ekosistem talentov, za pravo ceno, to je osnova. V drugi fazi je pomembna Vlada in kako lahko sodelujemo z državo, zanima nas transparentnost in stopnje korupcije, tretja faza pa prinaša iskanje partnerskih priložnosti in sinergij,« je zaključil.

David La Rose ni želel izpostaviti komu v regiji gre najbolje pri privabljanju investitorjev, dejal je, da ne bi mogel izpostaviti zgolj ene države. Sloveniji pa je svetoval, da naj se osredotoči na prednosti- velik odstotek visoko izobražene delovne sile in inovativnost. Izpostavil je, da je Slovenija po njegovem mnenju ena izmed najbolj inovativnih držav v regiji, da pa bi se morali bolje naučiti prodajati svoje prednosti. Zaključil je, da je smo na dobri poti, vendar so za napredek potrebni še določeni koraki, predvsem pa implementacija.

David La Rose je navedel tudi izkušnjo iz regije in izpostavil kot primer Hrvaško in Srbijo, ki sta obe v zadnjem letu organizirali pot svojih predsednikov vlad v Silicijevo dolino, obe državi sta želeli preučiti različne modele najboljših korporativnih praks, modelov kako bolj učinkovito privabiti tuje investitorje, predvsem pa ustvariti večjo vidnost svojih držav.

David La Rose je strnil svoj pogled in dejal, tako za talente kot za investicije poteka globalna konkurenca, zato meni, da mora biti slovenska Vlada, če res želi več investicij proaktivna: »Strokovno znanje, izkušnje in kapital so v poslovni skupnosti, čas je da Vlada dvigne telefon in pokliče«.

Premakniti se moramo od govorjenja v ukrepanje in izvrševanje ter podati jasno sporočilo, da mislimo resno in da so tuji investitorji pri nas dobrodošli. In to mora zelo jasno storiti prav Vlada.

“Vedno smo se spraševali, ali je bila prodaja Leka prava odločitev. Vem, da je bila prava, saj smo z Novartisom lahko vstopili na področja, kamor sicer ne bi mogli zaradi prevelikih tveganj. Novartis je veliko investiral in iz Leka naredil enega največjih razvojnih centrov za generike znotraj globalne skupine,” je dejal mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Lek d.d.

Urlep pa je opozoril, da so ravno davki previsoki, da je delo preobremenjeno in da zato Slovenija postaja vedno manj konkurenčen trg. “Včasih moramo pripeljati eksperta iz tujine, ker potrebujemo njegovo znanje. Ker ga moramo plačati, toliko kot ga plačajo drugje, naši stroški takrat eskalirajo zaradi davčne obremenjenosti. Tudi sicer zelo težko dobro plačamo zaposlene, saj so davki previsoki.”

Vojmir Urlep je na vprašanje ali so slovenska podjetja dovolj privlačna odgovoril: »Veliko slovenskih podjetij je izjemno privlačnih in prav podjetja morajo skrbeti za to, da so zanimivi tudi za multinacionalna podjetja. V Leku vedno poudarjamo produkte, gibkost in učinkovitost, vendar ima tudi to svoje meje, če naletiš na zid zaradi nekonkurenčnega okolja«.

Urlep je dodal, da se moramo premakniti od govorjenja v ukrepanje in izvrševanje ter podati jasno sporočilo, da mislimo resno in da so tuji investitorji pri nas dobrodošli. In to mora zelo jasno storiti prav Vlada.

Tuje naložbe niso dobre le zaradi denarja, ki pride, ampak tudi zaradi znanja

“Tuje naložbe niso dobre le zaradi denarja, ki pride, ampak tudi zaradi znanja. Zato moramo postati bolj privlačni. Zdaj smo privlačni le za Indijce in Kitajce, ki želijo vstopiti v Evropo. Pomembno je kakšne investitorje bomo dobili,« je dejal Aleksander Zalaznik, višji podpredsednik Danfossove poslovne enote Controls in generalni direktor Danfoss Trate.

Po njegovem mnenju ni realno, da bi bilo veliko novih naložb (»greenfield«), zato je nujno najprej prodati državna podjetja in potem začeti drug krog vstopa tujega kapitala v Slovenijo.

Aleksander Zalaznik je prav tako poudaril, da visoki stroški dela predstavljajo velik problem za nacionalno konkurenčnost.

Zalaznik je dejal, da se moramo iskreno vprašati ali resnično želimo tuje investicije. Poudaril je, da je nujno odpreti to razpravo ter da je dobrodošlo, da temu poslovna skupnost izkaže veliko podporo. Opozoril pa je, da Slovenija ne bo mogla ostati država z visokim življenjskim standardom, brez dodatnih tujih investicij. Javna uprava je namreč neučinkovita, prestrukturiranje je odgovor, bo pa povzročilo dodatno brezposelnost, zato so nujna nova delovna mesta.

Obrnil se je tudi na poslovno skupnost in dejal. »Več moramo govoriti o naših prednostih, ne le o slabostih, ohraniti moramo pozitivno noto. Negativen pogled na našo državo se izraža tudi v stopnji naše konkurenčnosti in uvrstitvi na poročilu o globalni konkurenčnosti.«

Za konec je vsak od razpravljavcev predlagal na kaj na se v prvi fazi osredotoči Vlada, če želi privabiti več tujih investicij in s tem delovnih mest:

Vojimir Urlep:

1. Zmanjšanje stroška dela

2. Privatizacija

3. Odprava kompleksnih postopkov

Aleksander Zalaznik:

1. Jasna komunikacija

2. Odprtost za tuje investicije

David La Rose:

1. Hitrost pri reakcijah

2. Zavedanje in poudarjanje prednosti države

3. In dvignite že tisti telefon!!!

Oglejte si fotogalerijo dogodka in všečkajte AmCham Facebook stran.

Pokrovitelj: