sl Slovenščina

AmCham Komisija za intelektualno je v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju, Ministrstvo za pravosodje organizirala strokovni posvet namenjen sodnikom in članom AmCham. Ugledni slovenski in tuji strokovnjaki: dr. Maja Jančič Bogataj, dr. Bojan Pretnar, dr. Steffen Steininger, Giulia Ragonesi in dr. Dunja Jadek Pensa so predavali o blagovnih znamkah, avtorskem pravu, patentnh sporih, Trips…