sl Slovenščina

Zadnje srečanje AmCham Komisije za trajnostno rast smo začeli s trajnostno zgodbo za navdih podjetja Reusable Technologies, ki baterije oživlja nazaj na 100 %.

Na agendo za leto 2022 pa smo uvrstili:

ZAGOVORNIŠTVO

Spremljanje EU zakonodaje in prenos v Slovensko zakonodajo na področjih korporativnega poročanja in skladnosti:

  • »Corporate Sustainability Reporting Directive.« (CSRD) – korporativno trajnostno poročanje.
  • »Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence.«
  • Taksonomija.

Krožno gospodarstvo v praksi

  • Od odpadkov do virov in kroženje surovin.
  • Interna raziskava: kakšne so možnosti za kroženje surovin v podjetjih znotraj AmCham komisije za trajnostno rast? Anketa: https://www.surveymonkey.com/r/RMFFXC5.

IZOBRAŽEVANJE

  • Izobraževanje članov: dobre prakse na področju trajnostnega razvoja, poročanja, inovativnosti v kontekstu trajnostnega razvoja, »Life Cycle Assessment«, CO2 izračun.
  • Spodbujamo spremembe na področju trajnostnega izobraževanja.

ZGODBE ZA NAVDIH

  • Znotraj Komisije za trajnostno rast in širše bomo iskali inovativne dobre prakse, ki spreminjajo svet na bolje in jih predstavljali na srečanjih komisije.
  • Organizacija dogodka, kjer bi predstavljali dobre prakse s področja trajnosti.