sl Slovenščina

Delovno pravno komisija bosta eno leto vodila Biljana Čamber Pavli in Primož Zupan


V Delovno pravni komisiji so na sestanku izvolili dva sopredsedujoča Komisiji za obdobje enega leta. Na sestanku so člani v kratkem brainstormingu določili kratkoročen in dolgoročen cilj te komisije: želijo si aktivno vključitev v socialni dialog in sodelovanje v Ekonomsko socialnem svetu, na dolgi rok pa spremembe na področju fleksibilnosti delovne sile in trga dela. Vir (Slika): Meetings Mean Business & the Economic Impact of the Events & Meetings Industry; Social Tables Events & Hospitality Blog