sl Slovenščina

V torek, 22. marca 2011, se je AmCham Komisija za okolje in prostor srečala z ministrom prof.dr.Rokom Žarnićem na Ministrstvu za okolje in prostor in mu izročila dokument o stališčih »Position Paper«. Na tem sestanku so bili poleg ministra prisotni Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica Direktorata za okolje, dr.Silvo Žlebir, generalni direktor ARSO, dr. Mitja Pavliha, generalni direktor Direktorata za prostor ter s strani Ameriške gospodarske zbornice člani AmCham Komisije za okolje in prostor dr.Griša Močnik, Aerosol, mag. Maja šušteršič, Petrol, Andrej Ivanc, Riko ter mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham.

To srečanje z ministrom Rokom Žarnićem ocenjujemo kot velik napredek med poslovno javnostjo in Ministrstvom za okolje in prostor, saj so tako minister kot njegovi sodelavci izkazali visoko mero strokovnosti in odprtosti za sodelovanje.

Več o pobudi AmCham Komisije za okolje in prostor si lahko preberete v dokumentu »Position Paper«.