sl Slovenščina

Ljubljana, 9. junij 2015


Pogum, sodelovanje, soustvarjanje, toplina, spoznanje in sinergija so ključna sporočila udeleženih v Partnerstvu za spremembe.

Na današnjem zaključnem dogodku sta minister za javno upravo Boris Koprivnikar in izvršna direktorica Ameriške gospodarske zbornice (AmCham Slovenija) mag. Ajša Vodnik predstavila rezultate pilotnega projekta sodelovanja med javno upravo in gospodarstvom, ki so ga poimenovali »Partnerstvo za spremembe«. Gre za izmenjavo zaposlenih med omenjenim ministrstvom in podjetji, ki se je med 1. in 5. junijem zgodila v obeh smereh. Tako je v 15 podjetij (domačih in tujih, ki so člani AmCham Slovenija) za 5 dni odšlo delat 15 zaposlenih z MJU, ki so za to izrazili interes, obenem pa so tudi zaposleni iz podjetij, ki sodelujejo v programu izmenjave, spoznavali delo MJU. V projektu tako sodeluje 23 podjetij, izmenjalo pa se je 27 zaposlenih iz MJU in podjetij.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je uvodoma povedal, da sta zanj najpomembnejša dva izida Partnerstva za spremembe: »prvi je spoznanje, da se v javni upravi veliko dela, a se malo naredi.« Tu je minister izpostavil predvsem problem osredotočenja in pa večjega posvečanje proceduram kot doseganjem ciljev. Ravno v tem pa je po besedah ministra moč gospodarstva, ker je fokusirano na cilje in poslovno uspešnost. Nato je nadaljeval: »drugi izid je spoznanje, da brez sodelovanja ni uspeha. Odpiramo vrata sodelovanja, da se začnemo poslušati, to je bistvo projekta in upamo, da bo postalo stalnica.«

K razmišljanju ministra je pritrdila tudi Suzana Muljavec Kahne iz MJU, ki je izmenjavo opravila na Halcomu in izpostavila, da se v javnem sektorju premalo vitko dela in je potrebno okrepiti stik s poslovnimi uporabniki.

Pozitivne izkušnje z zaposleno iz MJU so imeli na ABC Acceleratorju, kjer ne le da je podjetniško okolje temveč je spodbujeno podjetniško okolje, a vendar se je Mirjana Novović iz MJU tako odlično odrezala, da bi si jo po besedah Urške Jež želeli kar zadržati. »Veliko dobrega se že dela na MJU, a vendar v gospodarstvu in širši javnosti teh stvari ne poznamo, zato sem mnenja, da bi morali te informacije bolj deliti z javnostjo«, je še dodala.

Mateja Logar iz MJU, ki je izmenjavo opravila na podjetju SAP je izpostavila, da ji je izmenjava dala »dragocena spoznanja, vsi v podjetju so ciljno usmerjeni in pripadni, to bi želela prenesti tudi na ministrstvo«.

Izmenjavi so se pridružili tudi finalisti letošnje, že 5. generacije AmCham Young ProfessionalsTM. To so perspektivni mladi med 25. in 35. letom, ki so zaposleni v podjetjih, članih AmCham Slovenija. Peter Merc iz Hypo Alpe Adria Bank je o svoji izkušnji povedal, da je na ministrstvo odhajal s percepcijo, da je javna uprava sama sebi namen, vendar je s spoznavanjem projektov, ki se pripravljajo na Ministrstvu za javno upravo svoje mnenje hitro spremenil. Ob tem pa dodal, da bi morala biti vzpostavljena izmenjava znanja in know-howa med javno upravo in gospodarstvo na strokovnem področju.

Agata Jakončič iz MSD je izpostavila, da so se za izmenjavo in sprejetje zaposlenega iz MJU odločili, ker so želeli dobiti drug pogled, spoznanje, morda lahko na tak način odpravijo tudi kako napako. »Verjamemo v soustvarjanje rešitev in spodbujamo širjenje idej«, je še izpostavila. Anton Ujčič iz MJU, ki je bil na izmenjavi v MSD je izpostavil, da v javni upravi vodenje ljudi šepa in bi lahko marsikaj naredili po zgledu podjetij. Hkrati pa je opozoril, da gospodarstvo ne pozna vseh kanalov preko katerih lahko proaktivno komunicira z državo in ne le čaka na spremembe.

Mateja Arko Košec iz MJU je delila svojo izkušnjo: »vse življenje sem delala v javni upravi in sem imela prvič možnost spoznati poslovni svet. V Danfossu so se mi posvetili, mi razložili poslovni model in marsikatera spoznanja iz sistema vodenja kakovosti bomo skušali širiti tudi v javno upravo.«

Minister Koprivnikar je izpostavil, da si tudi v javni upravi želijo sprememb, » a moramo zgraditi okolje, v katerem bodo ljudje upali narediti nekaj novega in tudi narediti napako. Tudi v javnem sektorju je treba dopustiti, da se stori napako, drugače ni napredka. Če delaš zakonito, etično in strokovno, lahko delaš tudi napake.«

Primož Zupan iz Halcoma pa je ob koncu podal izvrstno idejo, in sicer, da bi Ministrstvo za javno upravo lahko postalo inkubator za razvoj idej za javno upravo.

Minister Koprivnikar je zaključil z anekdoto o skoku v globino – bungee jumping in vsem sodelujočim sporočil, da so spremembe kot bungee jumping, »nekateri skočijo sami, drugi sledijo prvim, tretje pa je treba privezati in poriniti, a na koncu vsi uživajo«. Zato se je minister zahvalil vsem sodelujočim, da so sami imeli pogum skočiti v globino in se pridružiti Partnerstvu za spremembe.

Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija, se je ob koncu zahvalila vsem, ki so se podali v Partnerstvo za spremembe, predvsem podjetjem, ki so bila pripravljena odpreti vrata zaposlenim iz MJU, se jim v tem tednu izmenjave posvetiti in se od njih tudi kaj naučiti. »Skupna partnerstva so pot do uspeha, z njimi pa kažemo na to, da je vredno vlagati energijo v takšne projekte«, je zaključila.

Sodelujoča podjetja so Bisnode, Microsoft, IBM Slovenija, Comtrade, KPMG poslovno svetovanje, Danfoss Trata, Merck Sharp &Dohme , Competo, SAP, Deloitte, Knauf Insulation, NLB, Halcom, ABC Accelerator – ABCITI, Steklarna Hrastnik, ZZI, Atlantic Trade, Ernst & Young, Hypo Alpe Adria Bank, Mars Overseas Holdings, Roiss dva, Droga Kolinska in MMS marketinške komunikacije.