sl Slovenščina

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 17.marca imenovala štiri člane svetovalnega odbora (arbitre) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij.

Med imenovanimi arbitri je tudi mag. Barbara Guzina, sopredsedujoča AmCham komisiji za davke in partner A Taks mednarodne rešitve d.o.o.

Na aktualno razpravo od dvigu DDV je podala strokovno mnenje:

»Zavedamo se potrebe države po pridobitvi dodatnih finančnih virov za svoje delovanje. Dodatna finančna sredstva lahko na splošno pridejo iz treh virov, in sicer:

1. novo zadolževanje (v trenutnih razmerah praktično nemogoče);

2. povečanje prihodkov proračuna (povečanje nekaterih davkov, med temi je najbolj hvaležno povečanje DDV); ter

3. doseči prihranke na drugih področjih (predvsem z nižanjem stroškov v državni upravi)

V osnovi nasprotujemo dvigu DDV, sploh če se dvig ne bo zgodil hkrati z drugimi ukrepi, ki bi prinesli prihranke v državni proračun. Ni namreč pravično, da samo končni potrošniki nosijo vse breme trenutne krize. Z dvigom DDV se bo namreč povečala inflacija (kar samo po sebi v času krize sicer ni preveč problematično), ki pa bo najbolj obremenila socialno šibke.

Če pa bo dvig stopnje DDV »pospremljen« s hkratnimi »rezi« na drugih področjih, pa bodo vsi ukrepi skupaj vsaj kratkoročno (»rezi« tudi dolgoročno) lahko prinesli pozitivne učinke v državni proračun. Če je že treba povečati davčne prilive, je to zagotovo najbolje storiti s povišanjem stopnje DDV (in nikakor ne s povišanjem osebnih davkov, prispevkov oziroma davkov na podjetja).«