sl Slovenščina

Komisija za intelektualno lastnino se je na tokratnem srečanju spopadla z izzivi pri upravljanju z avtorskimi pravicami in kolektivnim upravljanjem.


Predstavniki Komisije so obravnavali izzive na področju varovanja avtorskih in sorodnih pravic, ki so primarno povezane z zakonodajo, ki ne odraža razvojnih izzivov zadnjih 25 let od sprejema krovnega zakona. Pomemben izziv predstavlja na določenih mestih pomanjkljiva in nekonsistentna sodna praksa, ki je tudi posledica organiziranosti sodnega varstva pravic intelektualne lastnine. Komisija se je zavzela za strokovno in kadrovsko okrepitev pristojnih upravnih organov na področju intelektualne lastnine. 


Komisija bo pripravila kratek predlog smernic za učinkovitejše uveljavljanje avtorskih in sorodnih pravic, predvsem z vidika administrativnih in postopkovnih ovir, da bi tako zagotovila čim bolj konkurenčno poslovno okolje v Republiki Sloveniji.