sl Slovenščina

Slovenija je kot eno pomembnih razvojnih priložnosti prepoznala združevanje inovativne uporabe digitalnih tehnologij ter storitev na vseh nivojih delovanja: državljanov, države in družbe. Zato se obisku predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in vladne delegacije v ZDA pridružuje tudi gospodarsko razvojna delegacija v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji in Javne agencije SPIRIT Slovenija, ki obsega 21 predstavnikov podjetij, gospodarskih združenj in fakultete iz Slovenije.


V luči evropske digitalne agende in enotnega digitalnega evropskega trga lahko Slovenija postane referenčna država in aktiven akter transformacije v Evropi, ki jo poganja digitalna tehnologija. To odpira prostor za inovativne poslovne modele ter spreminja verige vrednosti in omrežja v vseh sektorjih. V partnerskem sodelovanju države in gospodarstva vidijo priložnost oblikovati okolje naklonjeno odprti digitalni družbi, kar bo omogočilo razvoj in rast digitalnih rešitev, ki prinašajo višjo kvaliteto življenja.Predstavniki delegacije si želijo razvojna partnerstva z najboljšimi, zato se bodo srečali z razvijalci najsodobnejših trendov, da bi našli rešitve kako še bolje uvajati digitalne tehnologije v evropski prostor in razviti celovit digitalen ekosistem ob pomembnem dejstvu, da Slovenija poleg referenčnega okolja ponuja tudi slovensko znanje. Med drugim bodo v New Yorku, Bostonu, San Franciscu in Seatlleu obiskali tudi svetovne sedeže ključnih podjetji v ZDA s področja razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologij, in sicer IBM, EMC, Oracle, Cisco in Microsoft.

Digitalna transformacija postaja prioriteta strategij v večini današnjih gospodarskih družb. Digitalna tehnologija že spreminja vse sektorje gospodarstva. Postavlja pravila doseganja odličnosti izdelkov in storitev, povečuje učinkovitost in zaposlenim izboljšuje pogoje dela. Ker praktično ni več sektorja, ki se ga digitalni razvoj ne bi dotaknil, je ključna priložnost v partnerskem sodelovanju države in gospodarstva. Država namreč lahko ustvari okolje, ki je naklonjeno odprti digitalni družbi, kar bo omogočilo razvoj in rast, gospodarstvo pa mora proaktivno uvajati in iskati najboljše digitalne rešitve.

Rast digitalnega gospodarstva je sedemkrat hitrejša od rasti realnega gospodarstva. Velik del te rasti omogoča širokopasovni English (en) internet. širokopasovne povezave, ki omogočajo hiter prenos podatkov, imajo danes enako močan vpliv na gospodarstvo, kot so ga pred stoletjem imela električna in prometna omrežja. Utirajo tudi pot inovativnim storitvam, kot so e-zdravje, pametna mesta in proizvodnja, ki temelji na podatkih.

Glede na visoko razvito infrastrukturo, varnost, zanesljivost, odprtost in kreativne ljudi je Slovenija lahko zelena referenčna država v digitalni Evropi z visoko kvaliteto življenja. Velikost države omogoča, da se novi koncepti povezani z digitalizacijo razvijajo na ravni celotne države.Evropska komisija je v digitalni agendi prepoznala možnost za ponoven zagon evropskega gospodarstva, slovenska vlada pa se zaveda, da so v EU so potrebni centri znanja, ki povezujejo razvojne tehnologije in njihovo implementacijo, in s tem dokazujejo njihovo pomembno uporabno ter razvojno komponento. Slovenija je že bila prepoznana kot pilotna država in je dobitnica najvišjih priznanj v okviru Združenih narodov. Družbene in tehnološke inovacije prinašajo nove ideje, gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in družbeni napredek.Udeleženci gospodarsko razvojne delegacije so strategi, ki sprejemajo odločitve s širokim učinkom na gospodarstvo. Gre za pomembna slovenska podjetja, ki imajo praviloma regijski vpliv. To so Petrol, Pošta Slovenije, NLB, Gorenje, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Dars. Inovativna podjetja, ki v svetovnem prostoru postavljajo nove koncepte Cosylab, XLAB, Avant car in 4th Office. Poleg podjetji pa se bodo gospodarsko razvojne delegacije udeležili tudi predstavniki fakultete, podjetniškega pospeševalnika in predsednik ZIT (Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS), ki povezuje več kot 200 podjetij s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Za potencialne ameriške partnerje je pomembno, da poleg predstavnikov vlade srečajo tudi predstavnike gospodarstva, kar dokazuje implementacijsko sposobnost slovenskega okolja, predvsem pa znanja. Slovenska IKT podjetja imajo možnost in priložnost, da svoje rešitve s strateškimi partnerstvi, ki jih razvijejo v Sloveniji, prodajo na svetovnih trgih.

Boris Koprivnikar, minister za javno upravo Republike Slovenije in nosilec iniciative na strani Vlade RS je pred odhodom vladne delegacije izpostavil: “Zavedam se, da prihodnost leži v povezanih digitalnih sistemih. Ti so ključni za izgradnjo moderne, zelene, vključujoče družbe, vendar morajo biti uporabljeni na nivoju celotnih sistemov, da dajo prave učinke. Prav tukaj pa mora vlada odigrati ključno vlogo koordinatorja. Uvajanje drznih digitalnih rešitev na sistemski ravni bo prineslo boljše in učinkovitejše upravljanje državnih sistemov in prispevalo k boljšemu življenju vseh nas.”

Izjave udeležencev gospodarsko razvojne delegacije:

Mag. Ajša Vodnik, izvršna direktorica AmCham Slovenija: “Vesela sem, da smo AmCham Slovenija in Javna agencija SPIRIT Slovenija, v sodelovanju s petimi ameriškimi IKT podjetji, soorganizirali gospodarsko razvojno delegacijo, ki bo spremljala obisk predsednika vlade in vladne delegacije v ZDA. In optimistična, saj je nova slovenska vlada razvojno naravnana, gospodarstvo pa pripravljeno sodelovati. V luči oblikovanja enotnega digitalnega evropskega trga in digitalne transformacije je Slovenija tista država, kjer je moč razviti nove delujoče koncepte na ravni celotne države, pa naj gre za zdravstvo, šolstvo, energetsko učinkovitost, ali povezanost. Poleg referenčnega okolja pa Slovenija ponuja tudi izjemno slovensko znanje.”Mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola: “Digitalizacija povezav med zaposlenimi v Petrolu, podatki in napravami je neizogibna. Kot vodilni določevalec trendov na področju energije v regiji, zaposlenim in strankam omogočamo, da zaobjamejo prednosti digitalne transformacije. Upravljanje z energijo postaja enostavneje, lažje in hitrejše za uporabo. Naša predanost krepitvi digitalnega izboljšuje produkte, ki jih nudimo našim strankam, izboljšuje delovne pogoje zaposlenih in krepi visoko raven konkurenčnosti. Petrol igra aktivno vlogo pri ustvarjanju digitalne družbe, kar bo Sloveniji omogočilo, da postane referenčna točka v grajenju evropske digitalne identitete. Za boljše življenje Evropejcev!”Janko Medja, MBA, predsednik uprave NLB: “Digitalna transformacija je izjemna priložnost za celotno družbo, ki bo okrepila konkurenčnost Slovenije. NLB kot vodilna banka v Sloveniji ima veliko odgovornost, saj je pomemben akter povezovanja z gospodarstvom in tudi z ostalimi deležniki. Sodelovanje bo ključno. Skupaj bomo našli prave rešitve, ustvarili dodano vrednost in nova delovna mesta. “Igor Zorko, direktor ZZI, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik ZIT: “Slovenija je vzhajajoča digitalna družba z dolgo zgodovino digitalnega poslovanja v javni upravi in družbi. ZIT je eden izmed vodilnih povezovalcev akterjev na področju digitalizacije v Sloveniji in v regiji. Slovenci vidijo digitalizacijo Slovenije kot prednost in ne breme sodobnega sveta. Partnerstvo med poslovno skupnostjo, vlado, domačimi in mednarodnimi IKT podjetji, raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji in integracijami različnih storitev (klasičnih, elektronskih in mobilnih storitev) ustvarja odlično priložnost za uporabniku prijazen in učinkovit nacionalni ekosistem.”Prof. dr. Nikolaj Zimic, dekan Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani: “Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani igra ključno vlogo v digitalni transformaciji, saj usposablja visoko kvalificirane kadre, ki svoja znanja s področja računalništva in informatike prenašajo v industrijski sektor. Zaposleni na fakulteti, po večini mladi, aktivno sodelujejo pri razvoju novih tehnoloških rešitev. Nova znanja so sposobni hitro integrirati tako v pedagoški proces kot tudi v znanstvene raziskave.”Boštjan Bregar, glavni izvršni direktor 4th Office: “Misija podjetja 4thOffice.com je korenito spremeniti način prehajanja posameznikov in podjetij v digitalni življenjski slog z uporabo inteligentne platforme za sodelovanje. Slovenija – majhno, a globalno povezano gospodarstvo, ki ga vodi visoko usposobljena delovna sila je bilo za našo globalno ponudbo Saas (programska oprema kot storitev) idealno pilotno okolje.”

Do predstavitvene brošure Slovenia My Future – Green Reference Country in Digital Europe lahko dostopate TUKAJ.Več informacij:Petra Kocjan, vodja komunikacij in zagovorništva, AmCham Slovenija031 606 333, petra.kocjan@amcham.si