sl Slovenščina

7 milijonov EUR. Tolikšna je ocena stroškov obdelave papirnatih položnic na otroka na nivoju države ob trenutni 8-odstotni pokritosti z e-računi. Pri 374.612 otrocih od vrtca do srednje šole (vir: MIZŠ na dan 1. 1. 2018) to pomeni, da njihovi starši prejemajo 29.666 e-računov (vir: UJP, januar 2018).


Združenje Manager je zato pričelo s projektom, kjer v sodelovanju z MJU, AmCham Slovenija, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Upravo RS za javna plačila (UJP) s pozitivno komunikacijsko kampanjo nagovarjamo dve glavni ciljni skupini: vodstva vzgojno-izobraževalnih ustanov ter starše otrok k zamenjavi papirnatih položnic z uporabo e-računov kot kanala, ki ga proračunskim uporabnikom brezplačno zagotavlja UJP. Projekt ima merljive rezultate – UJP evidentira število izdanih e-računov na posameznega proračunskega uporabnika. Prihranke iz tega naslova pa lahko vrtci in šole namenijo za obogatitev vsebin.


Z ekipo projekta Slovenija 4.0: Očistimo Slovenijo papirnatih računov smo hodili po gimnazijah, šolah in vrtcih, pisali na združenja, se udeležili konferenc združenj ravnateljev in učiteljev, svetov staršev, kjer smo ozaveščali tako starše kot ravnatelje. Za starše smo pripravili kratka navodila, enako tudi za šole. Za šole bomo skupaj z UJP izvedli tudi usposabljanja za njihove računovodje.


Tovrstne aktivnosti prinašajo rast prijav e-računov! Pravi rezultati pa se bodo šele začeli z novim šolskim letom, ko je najboljši trenutek, da se doseže spremembo, saj se vsa administrativna opravila opravijo takrat.


Junij je za nas mejnik, s projektom bomo še nadaljevali, enako pa pričakujemo od vas – da ne boste samo kimali in se strinjali z nami, ampak boste širili informacijo in navodila naprej svojim najbližjim.


In to je samo vzgojno-izobraževalni segment, s temi prihranki namreč lahko neposredno najbolj pomagamo našim otrokom. Možnosti pa so še širše – enako lahko e-poslujemo tudi z drugimi podjetji in tako sledimo trendom v družbi, predvsem pa se spoštljivo obnašamo do našega okolja.


Hvala, da boste delili informacijo naprej!