sl Slovenščina

Se dovolj dobro zavedate izzivov, povezanih s skladnostjo in etiko poslovanja?


Znate prepoznati dejavnike tveganja, ki lahko privedejo do kompromitiranja vašega podjetja?


Poznate rešitve, s katerimi lahko upravljate s svojo korporativno skladnostjo ter zaščitite vaše poslovanje?


Ne zamudite skupnega dogodka Bisnode in Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja na temo povečanja učinkovitosti programa skladnosti in etike poslovanja v podjetju in s tem krepimo korporativno integriteto s pomočjo dveh elementov: učinkovitega komuniciranja in dobrega poznavanja poslovnih partnerjev.


Izredno pomembno je namreč zavedanje – poleg področij in tveganj, ki jih morajo upravljati predvsem mednarodno poslujoča podjetja in finančne institucije, kot so preprečevanje pranja denarja, preprečevanje financiranja terorizma, korupcija in podkupovanje, spoštovanje človekovih pravic in preprečevanje zlorab ter goljufij – da ima lahko nepoznavanje področja skladnosti poslovanja tudi velik negativen vpliv na podobo podjetja v javnosti in na družbo kot celoto.


 


Dogodek bo potekal 22. septembra, od 8.15 do 10.30 ure v Čajnici, Kersnikova 1 v Ljubljani.


Prijavite se lahko tukaj.


Izvedite več.


 


 


http://campaign-image.com/zohocampaigns/121638000000780125_zc_v23_banner_bisnode_eisep.png